15 let Národní sítě záchranných stanic – tisíce zachráněných divokých zvířat ročně!

Zraněným divokým zvířatům už 15 let pomáhá Národní síť záchranných stanic. Jen za loňský rok se díky ní navrátilo do přírody téměř 6,5 tisíce zvířat.

Národní síť záchranných stanic, pečující o zraněná či jinak handicapovaná volně žijící zvířata, oslavila loni již 15 let své činnosti. Od počátečních devíti stanic se během těch let rozrostla na dnešních 28 stanic, schopných poskytnout profesionální péči potřebným po celé České republice. Z počátečních stovek přijatých zvířat ročně se počet vyšplhal až k loňským rekordním téměř 14 tisícům (13.841). Úspěšnost vyléčení pacientů a jejich vypuštění zpět do přírody se již roky drží kolem 50 %, loni to bylo konkrétně 46 %, tedy 6380 živočichů.

Neustálý nárůst počtu pacientů záchranných stanic není způsoben tím, že by docházelo k více úrazům, ale větší všímavostí lidí a lepším povědomím o existenci možnosti záchrany zraněných zvířat. Mnohdy však také snahou lidí z nevědomosti „zachraňovat“ i zvířata (zejména mláďata), která žádnou pomoc nepotřebují. Proto je nedílnou součástí činnosti stanic i osvěta, akce pro veřejnost či provoz veřejných částí stanic s expozicemi trvale handicapovaných živočichů.

Jak se tedy zachovat při nalezení zraněného zvířete? Pokud možno hned kontaktovat nejbližší záchrannou stanici (seznam s kontakty je k nalezení na webových stránkách www.zachranazvirat.cz) a poradit se s odborníky, zda zvíře skutečně potřebuje pomoci, jak mu lze pomoci a nebo zda je jeho „podezřelé“ chování přirozené.
A jak pomoci stanicím v jejich nelehké činnosti? To, že lidem není osud poraněných či jinak handicapovaných zvířat lhostejný, je bohulibé, ale nikoli dostačující. Všechna ta péče zahrnující transport zraněného zvířete, veterinární ošetření, krmení, rekonvalescenci a v ideálním případě opětovné vypuštění do přírody něco stojí a pouhým nadšením vše vykonat nelze. Nezbytné náklady spojené s péčí o zvířata a chodem stanic se ročně pohybují kolem 30 milionů korun. Příspěvek státu pokrývá jen asi 18 % nákladů, další část nákladů pokryjí dary sponzorů, dotace obcí a krajů, i tak se však mnohé záchranné stanice pohybují na hranici přežití. Přispět na chod záchranných stanic a projevit tak zájem o záchranu volně žijících zvířat i jinak než pouhým vytočením telefonního čísla může každý díky veřejné sbírce Zvíře v nouzi (www.zvirevnouzi.cz) prostřednictvím zaslání dárcovské SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI  na číslo 87777 či přímým finančním darem na účet 33553322/0800.

Zda budou moci záchranné stanice i nadále pomáhat návratu zraněných zvířat zpět do přírody záleží i na nás. Nebuďme lhostejní, vždyť mnohá zranění – byť mnohdy nechtěně – sami zapříčiňujeme.