22. 3. 2016: ČSOP slaví Světový den vody – mapuje zapomenuté mokřady, chrání táhnoucí obojživelníky, zbavuje vodu odpadků.

Jaro je tu, ochranářům začíná sezóna. Akce žába: na desítkách míst v celé ČR vyrostly zábrany ochraňující táhnoucí obojživelníky před koly automobilů. Mapa takových kritických míst se stále doplňuje na www.csop.cz/akcezaba. Naše mokřady: rozrůstá se i unikátní databáze zapomenutých mokřadů na www.nasemokrady.cz. Ukliďme svět, ukliďme Česko:  naše největší dobrovolnická akce v přírodě je letos velmi úzce spjata s vodou.
 
Jak nejlépe oslavit Den vody? Vyčištěním studánky, potůčku, koupaliště či říčních břehů od odpadků a nečistot! Záchranou živočichů, kteří čisté vodní prostředí potřebují ke svému životu a nemohou se k němu bezpečně dostat! A především záchranou míst, kde krajina vodu přirozeně zadržuje, před rozoráním, zalesněním či dokonce zabetonováním! Za posledních 60 let u nás zmizelo 950 000 hektarů takových zamokřených míst. Velké mokřady jsou dnes vesměs chráněné. Jenže v naší krajině zůstávají stovky malých, nenápadných mokřádků, o kterých se moc neví. Mnohdy ani to, že existují. Jejich ochrana je pak velmi komplikovaná. Močály, rašeliniště, podmáčené louky, ale třeba i zamokřená dna bývalých rybníků či periodické louže v polích fungují v krajině jako houba – vstřebají obrovské množství vody a tu pak následně pomalu pouští zpět do oběhu. Kromě toho jsou posledním domovem řady vzácných rostlin, obojživelníků a ptáků. Taková území dnes lze docela účinně ochránit. Musí se však o nich vědět. Na web www.nasemokrady.cz může ten svůj mokřad přidat každý. Ochránci přírody ho prozkoumají a pokusí se zajistit jeho zachování. Navíc, pokud je zanesen odpadky, je možné ho v rámci kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko vyčistit. Úklidy odpadků, většinou nepořádku po vodácích a rybářích probíhají i kolem vodních toků. Sami vodáci plánují řadu takových akcí. Již ve dnech od 6. do 10. dubna proběhne akce Čistá řeka Sázava, která je letos významnou partnerskou akcí kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko. Vltava se bude pro změnu uklízet až na podzim. Nejvíce úklidů ovšem proběhne dne 16. dubna 2016 – více informací a možnost připojit se naleznete na www.uklidmesvet.cz. Bez pomoci široké veřejnosti se příroda a samozřejmě tedy ani čistá voda chránit nedá!

Voda nás spojuje:
Generálním partnerem kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko je Nadační fond Veolia
Generálním partnerem Národního programu Ochrana biodiverzity, jehož je Akce žába nedílnou součástí, jsou Lesy České republiky, s.p.
Generálním partnerem programu Naše mokřady je společnost Heineken Česká republika.