24. „místo pro přírodu“ je v Bílých Karpatech

Horská louka uprostřed lesa a na ní desítky orchidejí i dalších zajímavých květin. Takovýhle obrázek lze zažít v Bílých Karpatech. Díky aktivitě místních ochránců přírody a sbírce Místo pro přírodu i v budoucnosti. Právě bylo vykoupeno 24. „místo pro přírodu“.

Ta louka, o které je řeč, se jmenuje Dobšena a leží v severní části Bílých Karpat, uprostřed lesů na jihozápadním svahu hory Královec, známé díky rozhledně a stejnojmenné naučné stezce. Na ploše 1,5 hektaru je tu evidováno na 360 druhů rostlin, mimo jiné 8 druhů orchidejí včetně silně ohrožených kruštíků bahenních, vstavačů mužských, prstnatců bezových a hlavinek horských. Nalézt tu lze také krásnou lilii zlatohlavou, velmi ozdobnou vzácnou „hluchavku“ medovník meduňkolistý či z rašelinišť známý suchopýr širolistý. Dobšena je samozřejmě i domovem řady zajímavých živočichů, například několika vzácnějších druhů brouků, celoevropsky chráněného měkkýše vrkoče útlého či kuňky žlutobřiché.

O Dobšenu se místní organizace Českého svaz ochránců přírody z nedalekých Valašských Klobouků začala starat již počátkem 80. let. Tehdy jí hrozil zánik, neboť o odlehlé místo v horách už řadu let nikdo nepečoval a ona postupně zarůstala křovinami a náletem smrku. Od té doby se zde každoročně sjíždějí začátkem léta desítky dobrovolníků z celé republiky, aby vzaly do rukou kosy a hrábě. Právě díky tomuto specifickému způsobu obhospodařování, postaru bez jakékoli mechanizace, dnes patří Dobšena mezi nejzachovalejší a nejreprezentativnější zbytky bělokarpatských luk na jižním Valašsku.

V posledních letech se však i v tomto kraji začínají rozmáhat spekulace s pozemky. Navzdory tomu, že Dobšena je zařazena mezi přírodní památky, vlastník s pochybnými úmysly by mohl veškerou dosavadní práci zde vykonanou přivést v niveč. Proto se Český svaz ochránců přírody rozhodl Dobšenu vykoupit. Umožnila mu to veřejná sbírka Místo pro přírodu, na jejíž účet 9999922/0800 stovky dárců přispívají právě na záchranu cenných přírodních lokalit.
Již před několika lety zakoupil Český svaz ochránců z odkazu místní příznivkyně navazující les zvaný Stráž,  který je postupně proměňován ze smrkové monokultury na přírodě blízký les. „Dobšena tvoří spolu se Stráží unikátní soubor typické krajiny jižního Valašska v péči Českého svazu ochránců přírody. Právě tohoto spojení si nesmírně vážíme“, podotýká Miroslav Janík, předseda místní organizace Českého svazu ochránců přírody KOSENKA.

Jak vypadá taková krajina, kde po staletí hospodaří člověk ruku v ruce s přírodou se můžete přesvědčit sami; naučná stezka Královec prochází přímo Stráží a na nedalekou Dobšenu vás informační tabule, věnovaná těmto cenným lokalitám, spolehlivě navede.