418 ptáků popáleno! Kdo zaplatí péči o ně?

Záchranné stanice pro handicapované živočichy sdružené v Národní síti záchranných stanic v roce 2010 přijaly do své péče 418 ptáků, kteří se popálili či jinak zranili na nebezpečných typech elektrických vedeních vysokého napětí distribučních společností ČEZ, E.ON a PRE.  Většina ptáků těžké popáleniny dlouho nepřežila, přesto však i jen příjem a základní ošetření stálo záchranné stanice téměř půl milionu Kč.  Ochránci přírody proplacení těchto nákladů požadují u společností, které elektrická vedení vlastní.

Problém popálení  ptáků na nebezpečných typech sloupů vysokého napětí  je veřejnosti znám již dlouho. Většina z desítek tisíc ptáků, které každoročně popálí po dosednutí na nebezpečné typy sloupů vysokého napětí (tzv. sloupů smrti) elektrický výboj, okamžitě zahyne. Malá část však s těžkými zraněními přežije a z nich ti šťastnější se dostanou do rukou odborníků v záchranných stanicích. Zde je většinou čeká rychlá a bezbolestná smrt.  Jen u pár případů (59 v roce 2010), kdy je šance na úspěch, je zvolena dlouhodobá náročná léčba. Jen zcela ojediněle se podaří ptáka vyléčit tak, aby mohl být vypuštěn zpátky do přírody.

Český svaz ochránců přírody, který Národní síť záchranných stanic od roku 1998 koordinuje, poprvé spočítal základní náklady spojené s péčí o popálené handicapované živočichy za rok 2009. Následně pak požádal o uhrazení těchto nákladů ( 412 000 Kč) největší distributory elektřiny – společnosti ČEZ Distribuce a E.ON Distribuce. Obě společnosti to odmítly s tím, že nemají peníze… 

Český svaz ochránců přírody uvítal, že obě jmenované společnosti deklarovaly, že do roku 2025 vymění všechny nebezpečné typy sloupů VN za bezpečnější. Nicméně, provozování jakýchkoliv zařízení, která významně negativně ovlivňují populace volně žijících živočichů, je nezákonné.  ČSOP musí trvat na tom, že náklady související s eliminací tohoto negativního vlivu musí nést ten, kdo smrtící zařízení vlastní a provozuje, a ne neziskové organizace a jejich pracovníci, kteří obětavě a často bez jakéhokoliv nároku na finance po celé republice zvířatům v nouzi pomáhají! Proto jsme energetikům zaslali nový, tentokrát otevřený dopis. Obsahuje i vyúčtování nákladů záchranných stanic za rok 2010 a představení některých konkrétních obětí sloupů smrti. Dopis je přílohou této tiskové zprávy.  Zároveň na webu http://www.zvirevnouzi.cz/rozvodne-site/ budeme veřejnost informovat nejenom o dalších případech popálených ptáků, ale i o tom, jak se k této problematice  postaví akciové společnosti ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PREdistribuce.

Národní síť záchranných stanic funkčně pokrývá celé území České republiky a může tak pomoci každému  nalezenému handicapovanému volně žijícímu zvířeti. Některým záchranným stanicím sítě však v současné době přímo hrozí bankrot, protože v důsledku krize přišly o základní  finanční zdroje. Přestanou-li dělat svojí práci, utrpí hlavně zvířata.  Proto žádáme o pomoc veřejnost. Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s Nadací České spořitelny vyhlásil veřejnou sbírku Zvíře v nouzi. Chcete-li podpořit záchranu zraněných a jinak postižených volně žijících živočichů, pošlete, prosíme, svůj dar na účet veřejné sbírky Zvíře v nouzi č. 33 55 33 22 / 0800. Podrobnosti o sbírce naleznete na www.zvirevnouzi.cz. 

Bližší informace:

ČSOP, Petr Stýblo, 602 395 473, e-mai: