Setkání s ministrem ve Zlínském kraji

V pondělí se při návštěvě Zlínského kraje ministr životního prostředí setkal s ochránci přírody, státními i nestátními. Mezi místními ochranáři jsme měli, jak jinak, velké zastoupení.

Setkání bylo na Kosence v naší dřevěnici, diskuse byla o spolupráci se státní ochranou přírody, Mirek Janík z ZO ČSOP KOSENKA představil soukromý prales Ščúrnica, který ČSOP vykupuje díky sbírce Místo pro přírodu. Za naše základní organizace v regionu dále zúčastnili Vojta Bajer ze ZO ČSOP Salamandr a Mirek Dvorský z Ekocentra Valašské Meziříčí.