Vybrané programy a projekty

Dívky kutálí pneumatiku mezi stromy

Ukliďme svět

Přes 30 000 dobrovolníků, z toho dvě třetiny dětí, odklidí z naší krajiny každý rok 200 tun odpadků.

Veterinářka operuje dravce

Zvíře v nouzi

O více než 20 000 divokých zvířat v nouzi, zraněných převážně vinou člověka, se ročně postará 34 záchranných stanic.

Čtyři týpí na letním táboře

Mladí ochránci přírody

Kolem 1 500 našich dětských členů se pravidelně schází v téměř sedmi desítkách oddílů.

Sekáč seče louku kosou

Pozemkové spolky

Téměř 5000 hektarů přírodně cenných pozemků na osmi stovkách lokalit spravuje téměř 70 pozemkových spolků.