Přírodní poklady najdeme i tam, kde bychom je nečekali – například v opuštěné cihelně. A nebezpečí jim leckdy hrozí také ze zcela nečekaných stran. V tomto případě důsledným dodržováním zákona.

Jednou z takových ohrožených lokalit je bývalá cihelna u obce Chmeliště na Kutnohorsku. Po ukončení těžby se stala domovem mnoha zajímavých, často vzácných a chráněných živočichů a rostlin. Žije tu několik desítek druhů vážek, zlatohlávci, svižníci, čolci, kuňky, rosničky a další obojživelníci, hnízdí tu vzácný moták pochop, ťuhýci, zalétá sem ledňáček… Z rostlin je nejzajímavější masožravá bublinatka jižní, podle její známější filmové kolegyně familiárně přezdívaná Adélka.

Nyní však této výjimečné lokalitě hrozí zkáza. Vlastníci žádají uvést pozemky do „původního stavu“, tedy cihelnu zavézt. Zákon nařizující těžebním společnostem po ukončení těžby „rekultivaci“ je na jejich straně.
Český svaz ochránců přírody společně s místním občanským sdružením Denemark se rozhodly cihelnu zachránit. Nejsnadnější (dost možná jedinou) možností se jeví tyto pozemky od současných vlastníků vykoupit. Český svaz ochránců přírody má s takovýmito aktivitami již bohatou zkušenost, během sedmi let trvání kampaně „Místo pro přírodu“ se mu povedlo díky darům tisíců drobných dárců vykoupit přes 70 hektarů na 19 lokalitách po celé republice. Nyní tedy čeká na naši pomoc bývalá cihelna u Chmeliště. Potřebujeme sehnat 258.700 Kč a máme na to necelý rok. Pomůžete? Příspěvky na výkup cihelny Chmeliště lze posílat na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu pod specifickým symbolem 110.
 
Kampaň pro záchranu Chmeliště byla slavnostně zahájena v pondělí 17. května v 10 hodin dopoledne vernisáží fotografií právě z cihelny Chmeliště v Městské knihovně v Kutné Hoře. Výstavu fotografií zde můžete zhlédnout až do půli června. Poté se přestěhuje na další místa Kutnohorska. Informace o kampani můžete sledovat na www.mistoproprirodu.cz.

Bližší informace podá:
Mgr. Stanislava Bartošová, koordinátorka programu Pozemkové spolky ČSOP, tel.: 721 113 950,
Bc. Martin Starý, předseda občanského sdružení Denemark, tel: 777 833 423,