Český svaz ochránců přírody se spolu s dalšími nevládními organizacemi setkal s prezidentem Petrem Pavlem

Prezident Petr Pavel u příležitosti Dne Země dnes před obědem přijal zástupce nevládních organizací působících v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, mezi nimi i zástupce Českého svazu ochránců přírody. Na pořadu byly otázky současných problémů v oblasti klimatu, biodiverzity, energií a dopravy. A rovněž debata o budoucí spolupráci prezidenta a neziskového sektoru.

Pojďte zmapovat nechráněné populace konikleců!

Mapujeme koniklece na území České republiky MIMO maloplošná zvláště chráněná území (národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky), mimo klidové zóny národních parků, mimo výsadby na zahradách, předzahrádkách, v parcích apod. Zajímá nás ale i výskyt nepůvodních druhů zplanělých či nelegálně vysazených ve volné krajině. K mapování konikleců lze využít

Podpora ochrany obojživelníků během jarní migrace

Český svaz ochránců přírody ve spolupráci se svými partnery vyhlašuje otevřenou výzvu na podávání projektů na ochranu obojživelníků během jarní migrace. Projekty mohou podávat výhradně spolky. Projekty lze podávat do 1. března 2023. Související dokumenty ke stažení: Podpora lokálních projektů

Otevření programu Ochrana biodiverzity v roce 2023

Český svaz ochránců přírody otevírá program Ochrana biodiverzity pro přihlašování drobných projektů zaměřených na ochranu přírody v roce 2023. Termín pro podání projektů je 20. března 2023. Přihlásit se mohu jak články ČSOP, tak jiné spolky. Propozice programu, přihlášku i formulář rozpočtu je možné naleznou na stránkách programu Ochrana biodiverzity.

Staré odrůdy ovoce v roce 2023

Rádi bychom vás seznámili s akcemi, které pro vás připravujeme v roce 2023. První z nich začínají již únoru, v době vegetačního klidu. Ovocné stromy odpočívají, ale ne ti, kdo o ně pečují. Je vhodný čas na zimní řezy jádrovin a na jaře i peckovin. I letos se budeme věnovat výsadbě ovocných stromů. Jak na to, se dozvíte a sami

Vyhlášení programu Blíž přírodě na rok 2023

Rádi bychom Vás informovali, že bylo vyhlášeno letošní kolo podávání žádostí o podporu projektů z programu Blíž přírodě. Žádosti mohou podávat základní organizace ČSOP. Z důvodů omezených financí je možné v letošním roce podávat přihlášky pouze do dvou podprogramů – Nové lokality a Rekonstrukce. Podrobné informace včetně formulářů přihlášek a vzorů smluv naleznete zde: http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1003&m2_id=1344&m3_id=1347&m_id_old=1344. Přihlášky

Finanční podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků

Český svaz ochránců přírody vyhlásil výzvu na podávání pilotních a rozvojových projektů pozemkových spolků. Pilotní projekty může podávat organizace, která ještě není akreditovaným pozemkovým spolkem. Rozvojové projekty mohou podávat akreditované pozemkové spolky. Rozvojový projekt mlže podat též organizace, která ještě není akreditovaným pozemkovým spolkem, avšak splňuje podmínky akreditace a nejpozději současně s projektem

Nezapomenutelná příroda a málem zapomenutá historie na naučné stezce

(Slavkov; 27. října 2022) Český svaz ochránců přírody Pantoflíček v blízkosti obce Slavkov na Uherskobrodsku dnes slavnostně otevřel novou naučnou stezku nazvanou Kronika slavkovské krajiny. Ta návštěvníkům představuje přírodní bohatství zdejší krajiny, ale významným dílem také partyzánský odboj, díky kterému obec proslula v závěru II. světové války. Naučná stezka byla financována společností NET4GAS,

Celosvětový úklidový den je za námi. Tím však úklidy ještě nekončí!

Hlavní část kampaně Ukliďme svět, kterou zaštiťuje Český svaz ochránců přírody, je pro letošní rok u konce. I v tomto roce byly dva hlavní úklidové termíny, na jaře a na podzim, mnoho dalších individuálních úklidů probíhalo v průběhu celého roku. Celkově se letos do zapojilo o dva a půl tisíce dobrovolníků více než loni. Ochránci přírody přitom