Projekty na ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů podpořené Norskými fondy končí, péče o přírodně cenné lokality ale pokračuje dál.

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) končí realizaci projektů, jejichž hlavním cílem bylo zajistit na dvanácti „stepních“ a čtrnácti mokřadních lokalitách v péči pozemkových spolků optimální podmínky pro přežití celkem 108 vzácných druhů rostlin a živočichů uvedených v Červených seznamech ohrožených druhů České republiky. Vybudování dvanácti nových tůní, mozaikové kosení travního porostu, pastva prospívající vzácným

Hmyzí domky se po zimě vrací na Hády

Na přírodně cennou lokalitu Hády u Brna jsou po zimním čištění navraceny speciální hmyzí domky. Pozemkový spolek Hády zde dlouhodobě pečuje o xerotermní společenstva, umístěním hmyzích domků podporuje nejen ohroženou samotářskou včelu zednici rohatou, ale i řadu dalších druhů hmyzu. Hmyzí domky byly vytvořeny zástupci místního pozemkového spolku a instalovány na Hády v roce 2022. Každý

Postřelený orel mořský bojuje o život a není jediný.

Vlašimská záchranná stanice nedávno přijala orla mořského, který byl vážně postřelen někde v okolí Pacova. Případ vyšetřuje policie. Střelba na zvířata, která nespadají do kategorie lovné zvěře, je trestná pro všechny bez výjimky. Obzvlášť, když se jedná o kriticky ohrožený druh, kterým je i orel mořský. Počty postřelených zvířat v záchranných stanicích neubývají. V loňském

Lišejníky na vánoční výstavě

V pátek 1. prosince 2023 pořádá Český svaz ochránců přírody lichenologický seminář s ukázkou některých druhů lišejníků, typických pro ovocné sady. Dozvíte se, kde lišejníky na stromech rostou, co jim prospívá a jakým způsobem na stromech žijí. Můžete se zeptat na vše, co vás o lišejnících zajímá. Seminář se koná v rámci třídenní vánoční výstavy ovoce