Druhově bohaté louky nově založeny u Rané a Dukovan

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) spolu s partnery během podzimu osel v rámci projektu na obnovu luk dvě nové lokality regionálním osivem – u Rané v Českém středohoří a u Dukovan na Třebíčsku. Byly testovány různé metody osevu, všechna použitá semena přitom byla lokálního původu. Díky tomu zde nejen vzniknou nové druhově bohaté, květnaté louky, ale