Většina turistů navštíví Bečov nad Teplou kvůli zdejšímu zámku. V Bečově a jeho nejbližším okolí je však i řada dalších míst, stojících za návštěvu. Novým, respektive staronovým turistickým cílem se postupně stává i Bečovská botanická zahrada.

Botanickou zahradu s alpinem a sbírkou cizokrajných dřevin založil v divokém skalnatém údolí řeky Teplá na jižním okraji Bečova koncem 20. let 20. stol. majitel panství vévoda Jindřich z Beafourt-Spontin. Svého času se o ní psalo v zahradnických časopisech celé Evropy. Však otcem vévodovy manželky Marie nebyl nikdo menší než hrabě Arnošt Silva Tarouca, zakladatel slavného parku v Průhonicích. Sám do Bečova často jezdil a využíval zdejší botanické zahrady k řadě pokusů se zaváděním cizokrajných dřevin do středoevropských poměrů pod heslem, že „co vydrží Bečov, vydrží všude v Evropě“. Na rozdíl od Průhonic, které byly vždy ve středu zájmu, Bečovskou zahradu čekal v poválečném období neradostný osud zapomnění a naprostého zpustnutí. Před definitivním zánikem ji zachránila doslova za minutu dvanáct místní organizace Českého svazu ochránců přírody „Berkut“.

Areál bývalé botanické zahrady má dnes ČSOP Berkut částečně ve svém vlastnictví, částečně v nájmu. Postupně se snaží obnovit krásu těchto míst a umožnit jejich využití pro odpočinek, poučení i turistický rozvoj oblasti. Další část rozlehlého území – zalesněné svahy zvané Nad řekou – byly pro veřejnost zpřístupněny právě nyní. Slavnostní otevření proběhlo v neděli 6. září v rámci celostátního setkání členů a přátel Českého svazu ochránců přírody, které se v Bečově o víkendu konalo.

Můžete se projít po obnovených historických stezkách, vestavěných ve strmém svahu, posedět v nově vybudovaném srubu či se z nově upravené skalní vyhlídky pokochat pohledem do kaňonu Teplé. Na třech informačních tabulích se můžete dočíst řadu zajímavostí o historii, přírodě i postupné obnově těchto míst. I přesto, že většina prací na rekonstrukci Bečovské botanické zahrady je vykonávána dobrovolnicky – nadšenci z ČSOP a účastníky prázdninových mezinárodních workcampů – je tento projekt finančně velice náročný. Je třeba zaplatit materiál, techniku, některé odborné práce… Zpřístupnění lokality Nad řekou by tak nebylo myslitelné bez výrazné podpory společnosti RWE Transgas Net, generálního partnera Českého svazu ochránců přírody, a města Bečov nad Teplou. Lokalita Nad řekou je již 24., na jejíž zpřístupnění se společnost RWE Transgas Net v rámci svého programu „RWE Transgas Net.Blíž přírodě“ ve spolupráci s ČSOP podílela. Podrobné informace o všech lokalitách naleznete na www.blizprirode.cz.

Vítejte v Bečovské botanické zahradě! Vítejte Nad řekou!

Bližší informace:

Ing. Jíří Šindelář                        
ZO ČSOP Berkut               
tel.: 736 642 792                       
e-mail:                    

Patrik Sláma
Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP
tel.: 731 760 872
e-mail: