Bečovský potok – domov pro kriticky ohrožené druhy

V samotném srdci CHKO Slavkovský les, nedaleko malebného městečka Bečov nad Teplou, nám při lesních toulkách může zkřížit cestu Bečovský potok. Ten v posledních letech díky spolupráci ochránců přírody a lesníků nabízí mnohem více příležitostí k přežívání a migraci vzácných druhů rostlin a živočichů.

 

Bublinatka menší, tučnice obecná nebo rak říční a střevle potoční – i takové poklady můžeme najít v Bečovském potoce, který je součástí lokality NATURA 2000. Území leží uvnitř souvislého lesa mezi Bečovem nad Teplou, Hlinkami a Odolenovicemi. Relativně vysoká nadmořská výška, omezeně propustné podloží a množství pramenišť vytvářejí vhodné podmínky pro rozvoj podmáčených smrčin a smrkových olšin s drobnými rašeliništi. Samotné vodní plochy jsou málo úživné a napájené čistou vodou. Toto prostředí a zásahy ochranářů vytvářejí ideální podmínky pro život mnoha druhů.

 

Do částečné revitalizace potoka se pustili společně s místními lesníky členové základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Berkut. V roce 2008 provedli detailní průzkum lokality a první opatření v terénu. Vzhledem k charakteru stanoviště v nich každoročně pokračují – potok čistí od nánosů a větví z polomů a upravují břehy po pojezdu technikou. Tím umožňují migraci živočichů. Na toku jsou vytvářeny i drobné úkryty pro živočichy a tůňky pro lepší regulaci vody v krajině.

 

V letošním roce se na těchto managementových opatřeních kromě členů ČSOP Berkut podílejí i studenti v rámci mezinárodního workcampu. Mezi dobrovolníky tak můžeme najít Kanaďany, Taiwance, Korejce či Francouze, kteří se tak seznamují nejen s přírodou České republiky, ale i s principy a způsoby její ochrany a s aktivitami celého ČSOP.

 

Spolupráce státního podniku Lesy České republiky a ČSOP trvá na ústřední úrovni už 12 roků, spolupráce lesníků a ochranářů na konkrétních lokalitách a projektech má však tradici mnohem delší.

 

Bližší informace:

Jiří Šindelář, ZO ČSOP Berkut – 736 642 792

Kateřina Adámková, Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP – 222 51 61 15