aneb otevření nového včelařského stanoviště v pražské Michli

Živá se zahrada Domu ochránců přírody v Praze stala novým bydlištěm pro včely medonosné. Ochránci přírody se tak připojili ke kampani Českého svazu včelařů ,o. s. BEZ MEDU TO NEJDE. Představili dva nové úly a zahájili spolupráci s pražskými včelaři.

Kampaň BEZ MEDU TO NEJDE Českého svazu včelařů,o.s.  si klade za úkol zvýšit povědomí široké veřejnosti o medu i včelařství jako celku. A protože včely mají velký význam pro životní prostředí, rozhodli se zástupci pražských základních organizací Českého svazu ochránců přírody (ZO ČSOP) a Českého svazu včelařů, o. s. (ZO ČSV Praha 1, 2, 3, 4) pro navázání bližších vztahů. ZO ČSOP Dům ochránců přírody a kroužek mladých včelařů VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI dneškem zahájily oficiální spolupráci, která se bude týkat především ekologické výchovy a osvěty. Dva nové úly v zahradě Domu ochránců přírody budou sloužit právě tomuto účelu. Jeden z nich je totiž takzvaně pozorovací, což v praxi znamená, že má na bocích okénka, jimiž je možné sledovat včely při práci. Rádi bychom, aby včely přitáhly zejména děti, které by se v rámci chystaného včelařského kroužku na péči o včelstva přímo podílely a prostřednictvím včel se naučily rozumět i širším vztahům v přírodě.

Díky včelám se rozrostl seznam prvků na zahradě Domu ochránců přírody. Ta slouží jako ukázková „živá zahrada“, která má za cíl být co nejvhodnějším místem pro život co největšímu množství živočichů. Vedle včel, které se budou starat o opylování rostlin na zahradě i v blízkém okolí, je zde možné najít zahradní jezírko, kompost vhodný pro zimování nejrůznějších živočichů, divoký koutek, kameny a další přírodní úkryty či budky pro ptactvo i pro ježky. Zahrada je volně přístupná veřejnosti každý všední den od 8 do 16 hodin.

Včelařství je tak další z mnohých aktivit pražského Domu ochránců přírody, kterými jsou vedle již zmíněné ukázkové živé zahrady například ekocentrum s bohatým programem přednášek, infocentrum, ochranářská knihovna a v neposlední řadě Pražská zvířecí záchranka.

Výrobu úlů finančně podpořily Lesy České republiky v rámci programu Dřevo. Úly jsou vyrobené výhradně z kvalitního českého dřeva, stejně jako další prvky v živé zahradě. Děkujeme!