Blíž k přírodě, Goliáši i orchidejím.

Nová naučná stezka, kterou dnes otevřel Český svaz ochránců přírody u obce Semanín nedaleko České Třebové, Vás skutečně zavede k orchidejím i k prastarému smrku Goliáši.   Představí i jiné přírodní a historické zajímavosti. Jde také o první naší stezku, na které je vybudované knajpoviště.

Přírodně cenného území v okolí obce Semanín si shodně váží místní i členové Českého svazu ochránců přírody Podorlicko. Proto se společně rozhodli toto unikátní místo veřejnosti zpřístupnit formou naučné stezky.  K jejímu slavnostnímu otevření došlo první adventní neděli 28. 11. 2010.

Na šestikilometrovém okruhu se mají návštěvníci opravdu na co těšit! Stezka s deseti stanovišti seznámí návštěvníky s tajuplným světem orchidejí, které rostou v obecním sadu. Dále je provede kolem smírčího kříže a bukovým lesem, kde se nachází  krásná vyhlídka do kraje. Stezka také poučí o geologii místa, štolách na lupek, i o historii obce Semanín. Zájemci zde rovněž uvidí prostor bývalé vojenské střelnice, který si po odhodu vojáků za svá nová bydliště vybralo mnoho rostlinných i živočišných druhů. Budou-li mít návštěvníci štěstí, uvidí třeba i majestátně letícího orla mořského, který si část tohoto území zvolil pro své hnízdění.

A to pořád není vše, co stezka nabízí. Velkým lákadlem bude pro řadu turistů možnost příjemného a zdravého odpočinku u instalovaného knajpoviště. Tímto nezvyklým termínem se označuje přírodní otužovadlo. Otužují se zpravidla chodidla a ruce, a to příjemným brouzdáním v dřevěném korytě, kde protéká voda. Tento netradiční prvek na naučné stezce však většina z nás ocení až po odchodu zimy.

Tuto naučnou stezku zpřístupnila veřejnosti základní organizace Českého svazu ochránců přírody Podorlicko za přispění obce Semanín a generálního partnera ČSOP, NET4GAS s.r.o, v rámci projektu „NET4GAS. Blíž přírodě.“ Cílem tohoto projektu je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti.

Petr Stýblo, tel.: 602 395 473,e-mail:  

Hana Grundová,tel.: 725 734 871,e-mail: