Bobr evropský navštívil v těchto dnech Hostivické rybníky. Charakteristické stopy jeho pobytu – ohlodané stromy – objevili místní obyvatelé přímo u zdejší naučné stezky. Zda tudy bobr pouze procházel, anebo se tu usadí, zatím jasné není.  Ptačí pozorovatelna, kterou zde v lednu 2012 otevřel Český svaz ochránců přírody v rámci projektu Blíž přírodě, by mohla získat další, nečekanou úlohu – stát se pozorovatelnou bobrů!

Hostivické rybníky se z přírodovědného hlediska vyznačují především velkou pestrostí ptačích druhů, zejména těch vázaných na vodní prostředí. Český svaz ochránců přírody proto u Litovického rybníka vybudoval a v lednu tohoto roku slavnostně otevřel ptačí pozorovatelnu.  Stalo se tak ve spolupráci se společností NET4GAS v rámci programu Blíž přírodě, který se snaží o zpřístupňování zajímavých přírodních lokalit veřejnosti (www.blizprirode.cz). Při slavnostním otevření ještě nikdo netušil, že by pozorovatelna jednou mohla sloužit i pro pozorování těchto nenápadných, dříve velmi vzácných vodních tvorů.

Zatím je předčasné dělat takové závěry. Je možné, že se zde bobři neusadí. Nicméně soustava rybníků okolo Hostivice je jednou z mála lokalit kolem Prahy, kde by i bobři měli šanci žít, pokud jim nebude vadit vysoká návštěvnost území.