Boršovské louky u Kyjova se otevírají veřejnosti

Kyjov; 15. června 2022: Lokalita Boršovské louky, nacházející se severně od města Kyjova, byla letos doplněna o nové návštěvnické prvky. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kyjov se o tyto louky v blízkosti řeky Kyjovky stará již devět let a kromě kvalitní péče se snaží také o zpřístupnění lokality široké veřejnosti. Nová návštěvnická infrastruktura byla financována společností NET4GAS v rámci programu Blíž přírodě.

Boršovskými lúkami nově prochází naučná stezka, doplněná o tři informační tabule upozorňující na místní přírodní a historické zajímavosti. Na procházce celým okruhem, který je dlouhý zhruba 850 metrů a je vhodný i pro návštěvníky s kočárky, nalezneme mnoho zákoutí a míst vhodných k odpočinku. Na některých místech nově přibyly lavičky a u jedné z informačních tabulí, která je zaměřena na místní ptactvo, bylo postaveno velké besídkové krmítko. Areál slouží jako zázemí například pro příměstské tábory nebo ostatní vzdělávací aktivity. Vstup do areálu se nachází na odbočce z ulice Za Humny (49.0294069N, 17.1238253E), území je dostupné také na kole po cyklostezce Kyjov – Bohuslavice – Mouchnice.

Kromě významného biotopu nivních luk (ležících v záplavové oblasti řeky), které představují ostrůvek biodiverzity v intenzivně zemědělsky využívané krajině, se na místě Boršovských luk nachází také ovocný sad s vysokokmennými jabloněmi a hrušněmi. Bylinnou vegetaci pak tvoří ovsíkové louky, které se zachovaly v pravidelně kosených částech. V blízkém okolí se podobně bohatá louka nedochovala, všechny travní porosty byly rozorány. Místo je tak útočištěm bezobratlých živočichů, obojživelníků i ptáků, kterých se tu vyskytuje zhruba 60 druhů, z toho 46 druhů zde hnízdí. Na území Boršovských luk bylo nalezeno také přes 120 druhů rostlin.

Naučná stezka vznikla za finanční podpory generálního partnera Českého svazu ochránců přírody, společnosti NET4GAS. Jedná se o sedmou lokalitu otevřenou v rámci programu Blíž přírodě v Jihomoravském kraji.  Společnost NET4GAS podporuje projekty v oblasti ochrany přírody po celé České republice již šestnáctým rokem.

Bližší informace:

Zuzana Veverková

ZO ČSOP Kyjov

T: 776 355 952

E:

Kateřina Burešová

Kancelář ÚVR ČSOP

T: 731 760 872

E:

Vojtěch Meravý

NET4GAS, s.r.o.

T: 735 191 108

E:

Český svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. V současné době máme téměř 7000 členů. Mezi námi jsou profesionální odborníci i nadšení dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací naleznete na www.csop.cz.

Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany životního prostředí s ohledem na současné a budoucí generace. Od toho se odvíjí nejen její odpovědné podnikání, ale také dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná od roku 2007 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Je dlouholetým generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, se kterým se podílí na zpřístupnění přírodně cenných lokalit veřejnosti, a také celostátních přírodovědných soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda, které pořádá Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Více informací o programu a zpřístupněných lokalitách najdete na www.blizprirode.cz.