Břidličné plyny, jezy na Labi, ohrožení ekovýchovy… Český svaz ochránců přírody jednal v Ústí nad Labem

(Ústí nad Labem, 25.3.2012) V Ústí nad Labem o tomto víkendu jednal sněm Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Tento nejvyšší orgán ČSOP se schází jednou za tři roky, aby zvolil nové vedení ČSOP a nasměroval naše největší sdružení ochránců přírody do dalšího období. Zástupci ČSOP z celé republiky se vyjádřili k nejžhavějším problémům naší přírody a krajiny, zvolili nové vedení Svazu a definovali úkoly, kterými se bude ČSOP zabývat.

K hlavním výstupům Sněmu, kterého se zúčastnilo 108 delegátů z celé ČR, patří ostrý nesouhlas s povolováním průzkumů ložisek břidlicového plynu a dalších nekonvenčních ložisek fosilních paliv kdekoliv na území republiky. ČSOP považuje případnou těžbu plynu za velké nebezpečí pro naší přírodu a krajinu a proto se staví i proti povolování průzkumných vrtů (zejména, když se povolují proti vůli místních obyvatel). Sněm také vyzval stát k vyjmutí jakýchkoliv plánovaných plavebních stupňů na Labi z dopravní koncepce státu.  Ochránci přírody rovněž odmítli plánované otevření dolu Frenštát v CHKO Beskydy, naopak podpořili vznik CHKO Brdy. 

ČSOP rovněž odmítá snahy státu o změnu legislativy týkající se environmentální výchovy, osvěty a vzdělávání. Stávající návrhy na změnu v § 13 zákona č.123/1998 Sb. by přímo ohrozily fungování ekoporaden pro veřejnost a center provádějících ekologickou výchovu a osvětu obyvatel, zejména dětí. 

ČSOP se rovněž připojil k celosvětové kampani Hodina Země 2012, která proběhne v sobotu 31.3.2012 od 20,30 do 21,30 hodin.

Sněm ČSOP také zvolil nové vedení ČSOP – předsedou svazu se opět stal Libor Ambrozek, novým výkonným místopředsedou Karel Kříž z vlašimské organizace ČSOP.