Čarodějnice = smrt němých tváří

Pohanský svátek upalování čarodějnic má u nás mnohasetletou tradici. Překvapením pro někoho může být, že tato nevinná kratochvíle může přinést smrt zvířatům. Pokud se k ohňům přidají ještě ohňostroje, odnesou svatojakubské reje také ještě nenarození.

Na mnohých místech se materiál na vatry shromažďuje již několik týdnů dopředu. Lidé na domluvená místa vozí nepotřebný materiál, který je možné spálit, a tak se pak obec může pyšnit nejvyšším ohněm v okolí. Za tu dobu se ale do nově vznikajícího „obytného domu“ v podobě hromady nastěhují různé druhy živočichů, včetně ježků nebo ptáků. Není třeba popisovat, že už jim nikdo nedoporučí místo v kritický den opustit. Ne vždy stačí z místa uniknout, zvláště když v něm mají potomstvo. Lepší je proto, pokud se materiál na místo naveze až těsně před samotným pálením.

Leckomu však tradiční oheň nestačí, oslavy Filipojakubské noci doplňuje ještě o ohňostroje! V době hnízdění ptáků a vyvádění mláďat je však odpalování ohňostrojů neodpustitelným barbarským činem. Je prokázáno, že vystresovaní ptáci opouští svá hnízda a zastydlá vejce, či prochladlá mláďata jsou odsouzena k zániku… pro pár třaskavých obrázků.

Organizované ohňostroje musí být vždy povoleny. Pokud je nezastaví pověření zástupci obce (mnohdy jsou právě oni organizátory!), může tak učinit Česká inspekce životního prostředí. K jednomu z případů ohňostrojů ve městě s hnízdem chráněných čápů vydala také doporučení, se kterým se Český svaz ochránců přírody plně ztotožňuje: Na základě získaných zkušeností  ČIŽP upozorňuje,  že pořádání ohňostrojů s neúměrně silnými zvukovými a optickými efekty v době hnízdění ptáků (tj. zhruba od března do konce července kalendářního roku) je krajně nevhodnou činností způsobující rušení ptáků, které je v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Inspekce proto doporučuje na tuto skutečnost upozornit jak pořadatele těchto akcí, tak také věcně a místně příslušné orgány ochrany přírody, které k podobným akcím vydávají povolení.

Připravuje-li někdo ve vaší obci ohňostroj, zvláště když je v blízkosti prokázán výskyt zvláště chráněných druhů, obraťte se na místní inspektorát České inspekce životního prostředí, která má pravomoc toto zastavit.