Český svaz ochránců přírody apeluje na zachování Žabáku a nabízí jeho odkoupení

Spor o „mokřad Žabák“ již několik týdnů hýbe veřejností. Bude na okraji Lysé nad Labem vystavěn areál Světa záchranářů, nebo zde bude zachována příroda? Český svaz ochránců přírody se rozhodl do diskuse vstoupit konkrétním činem – nabízí městu, že pozemky odkoupí.

Jako Žabák je označován pás pozemků na severovýchodním okraji Lysé nad Labem, ve východním sousedství železniční trati z Lysé do Milovic. Na dně mělkého údolíčka najdeme krásný mokřad, ale i břehové porosty, křoviny či nivní louky. Fragment pestré Polabské krajiny, obývané spoustou živočichů. Západní část lokality má v budoucnu protnout silniční obchvat Lysé, nejzápadnější cíp je územním plánem města určen pro parkoviště a rozlehlá část východně od budoucího obchvatu byla určena (nikoli územním plánem, kde jsou tyto pozemky stále ještě jako nezastavitelné) pro výstavbu areálu Světa záchranářů.

Český svaz ochránců přírody je přesvědčen, že podobná místa by neměla být zastavována. Slouží jako prostor pro vsakování či akumulaci vody, stékající sem z okolních pozemků. Slouží jako biokoridor v intenzivně zemědělsky využívané krajině. Pomáhá nám tak v řešení obou nejzásadnějších ekologických problémů současné doby – úbytku vody v krajině a úbytek druhové rozmanitosti, katastrofálních rozměrů dosahující právě v zemědělské krajině.

Český svaz ochránců přírody respektuje nutnost vybudování městského obchvatu, ale tím spíše by měla být zachována zbývající část lokality. Všechny ty vzácné i dosud běžnější druhy živočichů, kteří na „Žabáku“ žijí, se dokáží vyrovnat se zničením části lokality, s její kompletní zástavbou se však nevyrovnají.

Český svaz ochránců přírody dnes proto zaslal zastupitelstvu města Lysá nad Labem dopis, v němž na něj apeluje, aby zajistil „Žabáku“ nezastavěnou budoucnost. Pro případ, že by v zastupitelstvu převažoval názor, že nezastavitelné pozemky jsou městu k ničemu, nabízí, že pozemky určené pro výstavbu Světa záchranářů od města odkoupí. V rámci kampaně Místo pro přírodu (www.mistoproprirodu.cz) již za pomoci darů veřejnosti vykoupil přes 150 hektarů přírodně cenných ploch, kterým zajišťuje vhodnou péči a trvalou ochranu. Rád mezi ně zařadí i „Žabák“.