Český svaz ochránců přírody nabízí finanční podporu ochranářských projektů

Již jednadvacátým rokem vyhlašuje Český svaz ochránců přírody pro spolky otevřená výběrová řízení Ochrana biodiverzity a Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků.

Chcete podpořit hnízdní možnosti ptáků budováním hnízdních podložek? Chcete zřídit zimoviště pro plazy a obojživelníky? Hynou u vás stovky obojživelníků na silnicích, rádi byste zorganizovali záchranný transfer, ale potřebujete nějakou korunu na nákup materiálu a cestovné? Víte o ohrožené květnaté louce či mokřadu, pro záchranu byste potřebovali odborný průzkum a nevíte, z čeho zaplatit odborníky? Chcete lidem ukázat, co cenného z přírody mají „za barákem“ a vysvětlit jim, jak se chovat, aby to tam bylo i nadále? Právě pro vás (máte-li založený spolek) je zde otevřené výběrové řízení Ochrana biodiverzity. Projekty do výše 15 – 50 tisíc (dle typu aktivity) lze podávat do 17. března.

Máte v úmyslu jít v péči o přírodu ve svém okolí ještě dál a převzít starost o nějakou zajímavou lokalitu dlouhodobě? Domluvit se s vlastníky pozemků, uzavřít s nimi užívací smlouvy nebo zkusit ohrožené pozemky rovnou vykoupit. O finanční podporu „do začátku“, na nezbytnou administrativu, které je kolem toho někdy více než dost, můžete požádat o podporu vzniku pozemkových spolků. Uzávěrka je v tomto případě 25. února a maximální podpora 30.000 Kč. Součástí podpory je však i bezplatná právní a metodická pomoc.

Podrobnosti naleznete v Aktualitách na webu www.csop.cz.

Oba programy jsou tradičně podporovány Ministerstvem životního prostřední, Ochrana biodiverzity též Lesy České republiky.