Český svaz ochránců přírody se připojil ke koalici Stop HF

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) dlouhodobě nesouhlasí s průzkumnou a těžební činností za účelem získávání břidlicového plynu. Proto se připojil ke koalici Stop HF snažící se o zastavení těchto činností na území ČR. ČSOP považuje těžbu břidlicového plynu metodou hydraulického štěpení (Hydraulic fracturing – HF) i samy průzkumné práce za velice rizikové pro naše životní prostředí.  Svůj ostrý nesouhlas s těmito aktivitami deklaroval ČSOP již na březnovém Sněmu a připojení se ke koalici Stop HF je zcela v souladu s postojem jeho členů . 

Těžba břidlicových plynů v ČR je velmi rizikový podnik s nejistým přínosem. Při těžbě se vhání do vrtů velké množství vody s rozpuštěnými chemikáliemi. Hrozí tedy kontaminace spodních vod.  Velké množství vrtů může také zcela znehodnotit krajinu.  Uvažované oblasti těžby  se navíc nacházejí na území CHKO (Český kras, Broumovsko a Beskydy), které by tímto mohly být zcela nevratně poškozeny. Negativní důsledky mohou vznikat nejen při samotné těžbě, ale již i při průzkumných pracích. Navíc je třeba brát v úvahu, že těžební práce by probíhaly na relativně hustě obydleném území (oproti zemím, kde se tato technologie používá).

Stop HF je koalicí občanských iniciativ (občanů, občanských sdružení, zájmových spolků, obcí, měst a krajů), jejímž cílem je zastavení průzkumu či těžby prostřednictvím hydraulického štěpení břidlicových hornin (HF metod) v ČR a pomoc obcím ohroženým plány na tuto těžbu. Bližší informace o koalici na www.ne-plyn.hys.cz.

Cíle koalice Stop HF jsou zcela v souladu s posláním ČSOP , kterým je ochrana přírody, krajiny, životního prostředí a udržitelného rozvoje. Proto se k této koalici jednomyslně připojil.

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je největší české ekologické občanské sdružení. Mezi jeho členy naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kteří prostě „jen“ mají rádi přírodu.