Choryňský mokřad – přírodní poklad středního Pobečví zpřístupněn

Největší mokřad na Vsetínsku – Choryňský mokřad –  je ode dneška doplněn o informační panely. Tento ojedinělý přírodní skvost se nachází jen několik kilometrů severně od Valašského Meziříčí, vstupní brány Moravskoslezských Beskyd a  byl doposud tak trochu skryt před zraky veřejnosti. Nyní však tuto přírodní rezervaci můžete poznat podrobněji i Vy.

V těsné blízkosti Choryňského mokřadu byly na pozemku ve vlastnictví Českého svazu ochránců přírody nainstalovány dva informační panely, které pojednávají o fauně a flóře jedné z přírodovědně nejzajímavějších lokalit na Vsetínsku.

Na rozlehlé ploše téměř 21 ha jsou zde chráněna unikátní mokřadní společenstva s výskytem řady zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.  Svůj domov tu našlo přes třicet druhů vážek, několik druhů ohrožených motýlů i tzv. mokřadní stálice v podobě rozmanité přehlídky obojživelníků.

Z ptactva zde může návštěvník spatřit volavky, lysky, či chřástala vodního. Jako bezpečné místo pro svá hnízda si tuto oblast vybral i dravec moták pochop.

 Pokud se návštěvník bude chtít na lokalitu podívat, bude muset vyrazit do údolní nivy řeky Bečvy, kde se na katastrálním území města Choryně, tento přírodní skvost nachází. Lokalita je pro pěší nejlépe dostupná z obce Lešná, kudy prochází i cyklotrasa č.501.

 Lokalitu v pátek 1. 10. 2010 zpřístupnilo veřejnosti Severomoravské regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí za přispění generálního partnera ČSOP, NET4GAS, s.r.o, v rámci projektu „NET4GAS. Blíž přírodě.“ Cílem tohoto projektu je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti.

 

Bližší informace:

Miroslav Dvorský,SmRS ČSOP Valašské Meziříčí, tel:571621602, e-mail:                                                                                  

Petr Stýblo, Kancelář ÚVR ČSOP, tel: 222 516 115, email: