Chřástal vodní záhadně zmizel z Náměšťských rybníků

Ochránci přírody ze základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Náměšťské rybníky  obdrželi v tomto roce z Národního programu Ochrana biodiverzity grant na zmapování jedné z nevětších populací vzácných chřástalů na Náměšťských rybnících, ležících nedaleko Náměště nad Oslavou.  Pozorovali přílet chřástalů, jejich tok a stavění hnízd. Poté však všichni chřástali tradiční lokalitu zničehonic opustili! Důvodem snad může být nedostatek vody a s tím spojené usychání mokřadních rostlin.

Zejména chřástal vodní je velmi úzce vázán na mokřadní, respektive vodní biotopy. Potravu mu tvoří téměř výhradně různé druhy vodních bezobratlých živočichů. Ke hnízdění preferuje vybrané druhy mokřadních rostlin, pro vyváděná mláďata, pelichající dospělce a pro jejich přípravu na migraci do zimovišť je zase významný bohatý rákosový porost. Pokud je mokřad narušen a některé z vyjmenovaných prvků chybí, dochází k dramatickému poklesu početnosti a případné hnízdění je úspěšné jen u nepatrného počtu párů.

Až do této chvíle nacházeli chřástali na Náměšťských rybnících vhodné prostředí pro život. Za normálních okolností tu hnízdilo i 20 párů chřástala vodního. Letos byl jejich výskyt na 20 mapovaných rybnících minimální. Ornitologové z ČSOP se domnívají, že vlivem velkého sucha na jaře a začátkem léta a tedy poklesu hladiny  vody, vegetace pobřežního pásma uschla a ptákům tak chybělo to správné prostředí pro zahnízdění. Díky úbytku vody také došlo ke zhoršení úživných podmínek pro bezobratlé živočichy, ti se pak nemohli vyvinout v patřičném množství a druhovém složení, chřástali tak přišli o potravu. Nezbývá tedy než doufat, že příští měsíce budou bohatší na srážky, voda v rybnících opět přibude a ptáci se příští jaro na rybníky opět vrátí ve stejném počtu jako v minulých letech.

Mapování výskytu chřástala vodního, kropenatého a malého v oblasti Náměšťských rybníků je jedním z více než dvou set projektů ČSOP podpořených státním podnikem Lesy České republiky – generálním partnerem Národního programu Ochrana biodiverzity. Spolupráce mezi Lesy ČR a ČSOP letos probíhá již 14. rokem. Uskutečňuje se jak na poli praktické ochrany přírody, tak na poli ekologické výchovy. Spolupráce lesníků a ochranářů na konkrétních lokalitách a projektech se však datuje již od vzniku ČSOP v roce 1979.