CO SE DĚJE V PTAČÍCH BUDKÁCH aneb PŘÍPAD BUDKY Č. 407

Český svaz ochránců přírody spolupracuje již sedmnáctým rokem se státním podnikem Lesy ČR. Spolu kromě jiného vyvěšují a udržují hnízdní ptačí budky. Pomoc člověka potřebují zejména ptáci hnízdící v dutinách stromů.

Například v revírech na Táborsku jsou instalovány stovky různých ptačích budek. „Pravidelně je kontrolujeme a dlouhodobě sledujeme i hnízdění populace lejska bělokrkého,“ říká táborský lesní správce z podniku Lesy ČR Pavel Uhlíř. Lesníci ve spolupráci s ochránci přírody se ornitologii věnují i na letním táboře a loni s podporou města Planá nad Lužnicí instalovali devět info tabulí na tamější ornitologické naučné stezce. „Návštěvníci si tak mohou prostřednictvím QR kódů poslechnout hlasy ptáků,“ dodal správce Uhlíř.

Dlouhodobě se podpoře dutinového ptactva věnují i dobrovolníci z Českého svazu ochránců přírody v Sezimově Ústí. V letošním roce při monitorování budek v Turoveckém lese na Táborsku nalezli v budce číslo 407 v hnízdě z mechu a srstí společně žijící mláďata dvou rozdílných ptačích druhů – čtyři mladé sýkory uhelníčky a tři mláďata lejsků bělokrkých. O celé osazenstvo se staral pár sýkor uhelníčků.

„Ptáci o své hnízdiště často zápasí. Není výjimkou, že původní obyvatele budky vystrnadí z již zabydlené budky pár krutihlavů, vracející se se zpožděním z afrických zimovišť. Tak se to stalo například sýkoře modřince – v původním hnízdě sýkory objevila bílá vajíčka, z nichž se po čtrnácti dnech vylíhli mladí krutihlavové. Je tedy pravděpodobné, že v případě budky č. 407 došlo k podobnému konkurenčnímu souboji, snad jen s tím rozdílem, že pár lejsků bělokrkých nedokázal původní obyvatele budky vypudit. Samice lejska v tísni snesla vajíčka k snůšce uhelníčků. Ti své hnízdiště uhájili a pečlivě se poté starali o celé osazenstvo hnízda,“ vysvětlil Josef Jahelka ze základní organizace ČSOP Sezimovo Ústí.

Projekt monitoringu ptačích budek je v některých revírech Lesů ČR jedním z téměř dvou set projektů realizovaných v roce 2015 v rámci programu Ochrana biodiverzity. Ten je pravidelně finančně podporován Lesy ČR coby generálním partnerem programu, ale také Ministerstvem životního prostředí.