ČSOP k současné situaci na Šumavě

Čestná rada Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) na svém dnešním jednání pozitivně ocenila snahu ministra životního prostředí Tomáše Chalupy hledat  kompromisní řešení problémů v Šumavském národním parku. Pokyn pana ministra, týkající se stanovení podmínek postupu proti kůrovci na Šumavě, považuje za první krok správným směrem.  Zároveň však konstatuje, že je potřeba naplánovat a zveřejnit kroky další tak, aby odborná i laická veřejnost, pracovníci národního parku i obyvatelé zdejších obcí byli obeznámeni, kam bude ochrana šumavské přírody směřovat a jaký je cílový stav tohoto snažení.

Čestná rada ČSOP však vyjádřila znepokojení, že správa národního parku se pravidly stanovenými ministrem Chalupou velmi pravděpodobně neřídí. Informace, které ČSOP ze Šumavy má a které se již objevily v médiích, svědčí o tom, že správa parku i přes zákaz ministra používá nebezpečné chemické insekticidy i na podmáčených lokalitách, například na samém okraji Modravské slatě.   Tím porušuje nejen stanovisko ministra, ale i zákon na ochranu přírody a krajiny.  Navíc přímo ohrožuje unikátní mokřadní ekosystémy, protože používané chemikálie likvidují vodní živočichy!

Dočasně jmenovaný ředitel Národního parku Šumava vytváří nebezpečný precedens i pro jiná přísně chráněná území.

Prof. Bedřich Moldan
Předseda Čestné rady Českého svazu ochránců přírody