ČSOP podává trestní oznámení

Na základě informací zveřejněných v článku MF DNES „Bojujte za přírodu, vyděláte miliony“ podal dnes Český svaz ochránců přírody (ČSOP) trestní oznámení na neznámého pachatele.  Účast veřejnosti ve správních řízeních je moderní prvek ochrany přírody dobře fungující v mnoha vyspělých zemích. To, jakým způsobem byl zneužit neznámými osobami, jak popisuje MF Dnes, zasluhuje rychlé vyšetření a exemplární potrestání viníků.

Český svaz ochránců přírody se každým rokem prostřednictvím svých téměř 400 základních organizací účastní několika tisíc správních řízení. Svými vnitřními předpisy ČSOP možné zneužívání tohoto práva velmi významně eliminuje. Cílem je, aby se řízení dotýkajících se zájmů přírody účastnili především lidé bydlící v místě, kde jsou tyto zájmy ohroženy. Proto mají naše základní organizace velmi přísně omezenou působnost pro účast ve správních řízeních pouze v okolí svého sídla. Případně je tato působnost omezena věcně jen pro problematiku, na kterou se konkrétní základní organizace specializuje. Například ZO věnující se odborné ochraně netopýrů se může účastnit jen pouze takových řízení, které se případného ohrožení netopýrů dotýkají.  Jakákoliv podezření ze zneužívání práva účasti ve správních řízeních články ČSOP ústřední kontrolní orgány ČSOP přísně prošetřují.
Aktivní účast ČSOP ve správních řízeních každoročně znamená záchranu několika stovek stromů rostoucích mimo les, zajištění ochrany několika desítek významných krajinných prvků (stromořadí, mokřady, remízky,…), stanovení náhradních výsadeb za zničené dřeviny, záchranu tisícovek živočichů zabezpečením nebezpečných prvků v krajině (výkopy liniových staveb, nebezpečné sloupy vysokého napětí,…), připomínkování desítek územních plánů obcí, nepovolení staveb hyzdících krajinu, jako jsou například reklamní megaboardy atd. Přitom ČSOP se záměry, o kterých se ve správních řízeních rozhoduje, v drtivé většině (91%) souhlasí, pouze v 9% všech řízení se vyslovuje proti zamýšleným záměrům (viz například Humlíčková Petra a kol.: Účast ČSOP ve správních řízeních na okrese Benešov v letech 1996 – 2007. ČSOP Vlašim, 2008).
Podání trestního oznámení na neznámého pachatele považujeme na nepříjemný ale nanejvýš nutný krok směřující k obraně práva veřejnosti na účast ve správních řízeních dotýkajících se naší přírody a krajiny.

Více informací:

Petr Stýblo
Český svaz ochránců přírody
tel.: 222 516 115, 602 395 473
www.csop.cz