ČSOP vykoupil lokalitu vzácné ladoňky karpatské. Je to již 50. Místo pro přírodu.

Lokalita s bohatým výskytem silně ohrožené ladoňky karpatské a dalších hájových bylin nedaleko Lipníku nad Bečvou byla vykoupena Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) v rámci kampaně Místo pro přírodu (www.mistoproprirodu.cz). Díky dárcům stejnojmenné veřejné sbírky se tak stráň zvaná Podhůra stává další „soukromou rezervací“. Jde již o 50. lokalitu vykoupenou z finančních prostředků Místa pro přírodu.

Lokalita Podhůra leží na levém břehu bezejmenné strouhy zhruba dva kilometry jižně od Lipníku nad Bečvou. Nevysoký strmý svah je oficiálně veden jako louka a zahrada, ve skutečnosti se na něm dnes nachází malý lesík, složený z pestré směsi listnatých dřevin; jen tu a tam lze dosud najít mohutnou starou třešeň. Místo je zajímavé zejména časně zjara, kdy rozkvétá koberci pestrobarevných květin. Nejvzácnější z nich jsou světle modré hvězdičky ladoňky karpatské, nechybí ale ani žluté křivatce a prvosenky, bílé sasanky a zapalice či převážně fialové dymnivky.
Pozemkový spolek Pobečví při místní organizaci ČSOP v Lipníku nad Bečvou pečuje o lokalitu již 30 let. Nyní se podařilo její polovinu (0,14 ha) díky finančním prostředkům veřejné sbírky Místo pro přírodu vykoupit do vlastnictví ČSOP a zajistit jí tak trvalou ochranu.

Ladoňka karpatská je zhruba 15 cm vysoká cibulovina s hrozny bledě modrých květů. Kvete obvykle na přelomu března a dubna. U nás se vyskytuje pouze v Pobečví a středním Pomoraví. Je zákonem chráněná. Na Podhůře ji lze nalézt stovky trsů.

Podpořit záchranu dalších přírodně cenných pozemků je možno prostřednictvím veřejné sbírky Místo pro přírodu (účet číslo 9999922/0800).

Poznámky:
Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snaží přírodu navracet. Za 19 let se takto díky finančním darům stovek dárců podařilo pro přírodu zachránit již přes 180 hektarů pozemků. Přispět na výkupy dalších lokalit lze na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800. Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz a na facebooku Místo pro přírodu.
Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. To zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více jak šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Finančně podporuje hnutí pozemkových spolků Ministerstvo životního prostředí. Více na http://pozemkovespolky.csop.cz