ČSOP zpřístupnil již 70. přírodní lokalitu díky programu NET4GAS Blíž přírodě: naučnou stezku Choryňská stráž u Valašského Meziříčí

Choryně, 25. července 2015: Český svaz ochránců přírody (ČSOP) a jeho generální partner, společnost NET4GAS, v rámci programu Blíž přírodě společně zpřístupnily veřejnosti již sedmdesátou cennou přírodní lokalitu – Choryňskou stráž na Vsetínsku, kde byla vybudována naučná stezka s ptačí pozorovatelnou. Ve Zlínském kraji se navíc jedná již o lokalitu desátou.

Choryňská stráž o rozloze 8 ha byla vyhlášena přírodní památkou v roce 1999. Na jižním a jihovýchodním svahu s extenzivním, zejména třešňovým sadem jsou dochované květnaté louky, které spolu s dubovým lesíkem a habřinami hostí mnoho druhů teplomilných rostlin a hmyzu. Najdeme tu tři druhy orchidejí, zárazy i obvyklejší druhy s exotickými názvy: rozrazil ožankový, árón východní a  smldník jelení. Starý třešňový sad je zase vhodným biotopem pro jednoho z našich nejpěknějších brouků  – krasce třešňového.

Tříkilometrová trasa stezky zavede návštěvníky až k řece Juhyni a Bečvě, kde mohou nepozorovaně ze zbudované pozorovatelny sledovat život ptáků a dalších živočichů jako např. ledňáčků, vyder a bobrů. Další zajímavostí, se kterou stezka seznamuje, je obnažený skalní podklad druhohorního a třetihorního stáří s hodnotnými paleontologickými a geologickými nálezy, který odkryla povodeň v roce 1997.
„Chápeme ochranu přírody nejen jako plnění zákonných požadavků, ale především jako otázku společenské odpovědnosti. Z tohoto principu vychází jak naše zodpovědné podnikání, tak i dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná od roku 2007 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. ČSOP je od začátku naším odborným garantem a sedmdesátka cenných přírodních lokalit s návštěvností desítek tisíc návštěvníků ročně nás opravdu těší,“ řekla Zuzana Kučerová z NET4GAS.,
„Program NET4GAS Blíž přírodě je ukázkou jedinečné podpory umožňující ČSOP systematickou a dlouhodobou práci na přibližování přírodních hodnot naší krajiny veřejnosti. Poučnou i zábavnou formou se návštěvníci dozvědí, co je na zdejší přírodě tak zajímavého, že si zaslouží jejich pozornost, naši péči a společnou úctu,“ sdělil Libor Ambrozek, předseda ČSOP.

Deset lokalit zpřístupněných ve Zlínském kraji:
–       Alej pod Hořínkovou hájenkou (Buchlovice, okres Uherské Hradiště)
–       Andrýskova stezka (Fryšták, okres Zlín)
–       Chodníček za sirnými studánkami (Zádveřice-Raková, okres Zlín)
–       Choryňský mokřad (Lešná, okres Vsetín)
–       Choryňská stráž (Choryně, okres Vsetín)
–       Kolo (Slavkov, okres Uherské Hradiště)
–       Kudlačena (Horní Bečva, okres Vsetín)
–       Lačnovské šafrány (Lačnov, okres Vsetín)
–       Na cvičišti (Valašské Meziříčí, okres Vsetín)
–       Údolí Lušová (Lušová, okres Vsetín)

Více informací o naučné stezce Choryňská stráž i dalších lokalitách najdete na webových stránkách www.blizprirode.cz.

Bližší informace: Stanislav Chumchal, ČSOP Choryňská stráž, tel: 733 520 680, e-mail: