Další kousek cenného mokřadu zachráněn!

Díky kampani Místo pro přírodu je zachráněn další kousek cenného mokřadu na Prostějovsku. Český svaz ochránců přírody vykoupil dalších půl hektaru na Bělé nedaleko obce Kladky.

Bělá se nachází v údolí stejnojmenného potoka asi 2,5 km jihozápadně od Kladek v nejsevernějším cípu Prostějovska. Jde o ojediněle zachované mokřadní louky, které jsou domovem velkého množství vzácných rostlin a drobných živočichů. Na střední Moravě již obdobnou lokalitu nikde jinde nenajdete! Každého jistě zaujmou zjara desítky růžově kvetoucích orchidejí vstavačů májových, žlutých upolínů a petrklíčů či červenofialových kuklíků potočních, na podzim pak fialové ocúny. Čím je však Bělá unikátní jsou méně nápadné rostliny – několik velmi vzácných druhů ostřic.

Bělá je ohrožena hned nadvakrát. Jedním rizikem je nedaleké, toho času opuštěné rekreační středisko. Při jeho výstavbě již bylo několik podobných cenných luk zničeno. V místě jedné je dnes vodní nádrž, jiná byla proměněna na štěrkovou plochu volejbalového hřiště. Případné obnovení činnosti někdy v budoucnosti bude určitě spojeno s dalším tlakem na jeho okolí, s dalším budováním hřišť, parkovišť, rekreačních ploch… a  louky v sousedství se pro takovéhle využití přímo nabízejí. Aby k tomu nedošlo, rozhodl se Český svaz ochránců přírody v roce 2005 nejcennější části postupně vykoupit.

Druhým rizikem je nezájem současných majitelů o údržbu pozemků, které jim nepřinášejí žádný prospěch, případně jejich vysoký věk, který jim již fyzicky náročnou péči o louky nedovoluje. Pokud však louka není pravidelně kosená, postupně na ní převládne několik málo druhů vysokých trav a „bodláků“, začne zarůstat kopřivami, křovinami… a spolu s malebným místem zmizí i všechny ty vzácné rostliny a živočichové, kterým poskytovala domov. Dobře je to vidět právě na nově vykoupených pozemcích, které již několik let nikdo nekosil. Zatím však ještě není pozdě – stačí vzít do rukou kosy a za pár let budou stejně krásné, jako část vykoupená před čtyřmi roky.

V současné době Český svaz ochránců přírody na Bělé vlastní téměř 2,5 ha. Záchrana Bělé je možná jen díky stovkám drobných dárců, kteří pravidelně přispívají na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu, která letos vstoupila již do sedmého roku své existence. Za tu dobu se podařilo vykoupit za účelem záchrany cenných lokalit či návratu přírody na místa, kde ji člověk v minulosti zbytečně zničil, již více jak 67 ha pozemků na 18 lokalitách po celé republice. Řada dalších míst však na naši pomoc teprve čeká. I vy můžete pomoci – příspěvkem na konto 9999922/0800. Bližší informaci o kampani najdete na www.mistoproprirodu.cz.

Partnerem kampaně Místo pro přírodu je Metrostav, a.s.