Další kousek zachráněné přírody – lužní les

Český svaz ochránců přírody vykupuje ohrožené přírodní lokality.  Finanční prostředky na výkupy získává od dárců ve své kampani Místo pro přírodu. Právě se nám podařilo zachránit již třináctou lokalitu.

V nejvýchodnější části naší republiky, podél řeky Olzy, rostou rozsáhlé lužní lesy. Nikdo je tu nesázel, duby, topoly a další stromy tu vyrostly postupem let samy, jak příroda „uznala za vhodné“. Dnes jsou domovem mnoha vzácných druhů živočichů – hmyzu, obojživelníků, ptáků. Z těch nejvzácnějších tu žije například brouk páchník hnědý, žába kuňka žlutobřichá, hnízdí tu kriticky ohrožený morčák velký (vodní pták z příbuzenstva kachen), pravidelně se zde vyskytuje orel mořský či sluka lesní. Nejen díky tomu je toto území zahrnuto i do sítě evropsky významných lokalit. Přesto se stává, že vlastník takový les vytěží. Škoda pro přírodu je nenahraditelná. Zrovna nedávno se takový případ stal v blízkosti nedalekého Bezdínku…

Část těchto lesů na území Dětmarovic, v místech, kterým se místně říká „v Lyngu“, patřila podniku, který je v likvidaci a své majetky postupně rozprodává. Byl si vědom hodnoty těchto pozemků a proto je nabídl k odkoupení Českému svazu ochránců přírody. Díky veřejné sbírce Místo pro přírodu a stovkám dárců, kteří na ní posílají své příspěvky, jsme mohli tuto nabídku přijmout. Nyní je již tedy alespoň 2,5 hektaru těchto porostů ochráněno před jakýmkoliv nevhodným zásahem. Páchníci, morčáci, sluky a další obyvatelé si zde již mohou nerušeně žít. Dík za to patří všem, kdo podporují kampaň Místo pro přírodu.

Účet veřejné sbírky Místo pro přírodu je 9999922/0800. Bližší informace naleznete na www.mistoproprirodu.cz.

Bližší informace:

Jan Moravec, koordinátor kampaně Místo pro přírodu – tel.: 777 063 340

Jan Hartl, ZO ČSOP Olza – tel.: 602 500 588

Generálním partnerem kampaně Místo pro přírodu je Metrostav. a.s.