Další místo pro (pra)les. Ščúrnica se rozšířila na 35 hektarů.

Český svaz ochránců přírody vykoupil v rámci sbírky Místo pro přírodu další část více jak stoletého bělokarpatského lesa.

Mohutné buky, stoleté jedle, do toho nějaký ten habr. Tu a tam nějaký velikán padlý na zem. Takhle dosud vypadají některé lesy v kopcích nad Valašskými Klobouky, v nejsevernější části Bílých Karpat. Nejsou to doslova pralesy, lidé tu kdysi hospodařili, ale jsou to porosty přírodě hodně blízké, kde si již řadu desetiletí dělá příroda „co chce“. Právě takové lesy tvoří jádro Ščúrnice, „soukromé rezervace“, kterou už 16 let pomocí výkupů postupně vytváří Český svaz ochránců přírody. K více jak 30 hektarům lesa ve vlastnictví či spoluvlastnictví Českého svazu ochránců přírody nyní přibylo dalších pět, mimo jiné s významným prameništěm.

Ščúrnica je místem především pro divokou přírodu. Pro ptáky a šelmy, pro ještěrky či mloky, kteří dali lokalitě jméno (ščúr je na Valašsku nazývána právě takováto lezoucí drobotina), ale i pro druhy zcela nenápadné – různé bezobratlé či houby. Ščúrnica je ale i místem lesnického a přírodovědného výzkumu a v neposlední řadě místem všech milovníků přírody. S výjimkou hřebenové turistické značky z Královce na Požár sice Ščúrnicí nevedou žádné cesty, nikdo, kdo chce s pokorou sledovat zázraky divočiny, však není vyháněn. Jen musí do lesa vstupovat s vědomím, že zde hospodaří příroda, tedy že se zde pohybuje na vlastní nebezpečí.

Dík patří stovkám dárců sbírky Místo pro přírodu, kteří na výkupy zajímavých přírodních lokalit pravidelně přispívají. Na výkupy pozemků, a tím záchranu nejen Ščúrnice, ale také dalších hodnotných přírodních lokalit, lze přispět na účet veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800. Bližší informace naleznete na stránkách www.mistoproprirodu.cz a www.zachranles.cz.