Dejte přírodě nový sestřih! Pomožte dobrovolníkům s péčí o zachráněné pozemky!

V rámci kampaně Místo pro přírodu se podařilo zachránit 110 ha orchidejových luk, mokřadů a stepních strání. Na jejich péči potřebují nyní dobrovolníci z pozemkových spolků nové hrábě, kosy, křoviňáky a pomoc s odvozem pokosené trávy či přesunem stád oveček a koz. O pomoc žádají veřejnost na portálu Hithit do 28. února.

Jako odměny pro ty, co je podpoří, jsou připraveny exkurze s průvodci na zachráněné lokality.  Jsou to nezapomenutelné zážitky jako například tisíce rozkvetlých orchidejí, jedlobukový prales nebo místo zvané Ještěrčí ráj.  Lákavé je také vypuštění zachráněné sovy do volné přírody, stolní hra nebo den se záchranářem volně žijících zvířat.
Lidé často berou naší přírodu za něco samozřejmého. Netuší ale, že za posledních 60 let jsme v ČR přišli o 4000 km čtverečních, což je území o rozloze šesti Národních parků Šumava.
 
Dobrovolníci z pozemkových spolků jsou lidé, kteří do přírody nejen chodí, ale jsou ochotní pro ni i něco konkrétního udělat. Nechtějí se dívat, jak louka plná motýlů zarůstá, jak se z místa, kde ještě loni kvákaly desítky žab a poletovaly vážky, stává mrtvá vybetonovaná nádrž. Kouzlo krásy a druhové bohatosti středoevropské krajiny je v tisíciletém spolupůsobení přírody a lidí. Zachovat se dá jen tím, že se přiloží ruka k dílu.Téměř všechny biotopy s výjimkou pralesů a některých extrémních poloh skal a močálů totiž vznikly díky tisíciletému spolupůsobení přírody a člověka, a bez něj poměrně rychle zanikají. Nejlépe je to vidět na loukách. Bez péče by tu samozřejmě byla také « příroda », avšak mnohem chudší.

Nyní mají dobrovolníci 45 dní na oslovení nejen svých fanoušků, ale i široké veřejnosti, s prosbou o podporu a nabídkou speciálních balíčků k zakoupení. Balíčky jsou různorodé. Celý projekt je nastaven tak, že pokud je dosaženo cílové částky, přispěvatelé následně obdrží objednaný balíček. Pokud by se stalo, že by se nedosáhlo cílové částky, příspěvky by se vrátily zpět. Každá koruna je rozhodující a podpořit je můžete každý. Stačí navštívit web www.hithit.cz a vybrat si balíček do 28. 2. 2015.

HITHIT
https://www.hithit.com/cs/project/1065/misto-pro-prirodu

FCB událost
https://www.facebook.com/events/599664806832654/?ref=ts&fref=ts

Více informací:
Lucie Matulová: tel.:608 806 805