Delfíni nelegálně v Praze? Hrozí mezinárodní ostuda!

(Praha, 7. května 2013) Český svaz ochránců přírody (ČSOP) přivítal dnes vydané stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) nedoporučit  povolení k dovozu delfínů do České republiky za účelem konání show Delfíni v Praze.  Zároveň však konstatuje, že hrozí reálné nebezpečí, že organizátoři show, kteří údajně prodali vstupenky za desítky miliónů Kč, dovezou delfíny nelegálně. Česká republika není schopná delfíny zabavit a pokuty v řádech miliónů Kč organizátoři lehce pokryjí ze vstupného.  V takovém případě hrozí České republice ostuda mezinárodních rozměrů!

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je vědeckým orgánem Úmluvy o mezinárodním obchodě ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Tzn., že její stanovisko je nutnou podmínkou každého povolování vývozu či dovozu ohrožených živočichů a rostlin chráněných touto úmluvou. Mořští savci včetně delfínů patří k těm nejpřísněji chráněným a využívat je ke komerčním účelům mimo zemí, odkud pocházejí, je téměř nemožné a z hlediska jejich ochrany nežádoucí. I proto dnes AOPK vydala pro ministerstvo životního prostředí záporné stanovisko k zamýšlenému dovozu těchto delfínů z Ukrajiny pro účely jejich vystupování v show Delfíni v Praze (http://www.delfinivpraze.cz/).

Používat delfíny ke komerčním účelům typu akce Delfíni v Praze je  silně nevhodné nejenom z hlediska legislativy CITES. Samotný transport delfínů na palubách nákladních letadel v zavěšených  vodních vacích hraničí s týráním zvířat. Mnoho delfínů je přitom během nakládky do letadla a samotného transportu zmrzačeno či uhyne! Psychické poškození těchto inteligentních kytovců změřit ani nelze. Další utrpení přináší delfínům pobyt v malých předváděcích bazénech. Ultrazvukové signály, které delfínům v přírodě slouží k orientaci,  se nepřetržitě  odrážejí od blízkých stěn bazénu a údajně tak tyto savce permanetně  stresují. Nedostatek prostoru, nepřirozené natěsnání delfínů v malém bazénu, absence možnosti se ukrýt, okolní hluk a vibrace – to vše jsou prvky týrání těchto zvířat. I z těchto důvodů vydala 2. května nesouhlasné stanovisko s touto akcí i Městská veterinární správa v Praze. Další porušení zákonů lze u této akce očekávat  z hlediska (ne)povolování stavby bazénů (stavební zákon) či vypouštění miliónů litrů solené vody (zákon o odpadech).

Případné porušení všech těchto zákonů a zaplacení příslušných pokud v maximální výši se organizátorům přesto zřejmě  finančně vyplatí.  Ve chvíli, kdy letadlo s pašovanými delfíny v Praze přistane, nebudou v České republice zřejmě jiné prostory, kam případně státem zabavené delfíny umístit, než právě prostory vybudované organizátory akce.  Zabránit nelegální, neetické nicméně komerčně velmi lukrativní  produkci pak bude zřejmě nemožné. Zabránit utrpení zvířat a nezměrné mezinárodní ostudě České republiky pak bude rovněž nemožné!

 

 

KONTAKT

Petr Stýblo

Český svaz ochránců přírody

telefon: 222 51 61 15