S oslavami dnešního Dne Země jsme spojili 70 akcí pořádaných pod hlavičkou mezinárodní kampaně Ukliďme svět! (Clean Up the World!). Český svaz ochránců přírody je koordinátorem této kampaně za Českou republiku již sedmnáctým rokem.

Do jarního kola 17. ročníku kampaně Ukliďme svět se v České republice přihlásilo 140 organizací, odhadem se do úklidu zapojí více než 15 000 dobrovolníků. Do kampaně se hlásí základní a mateřské školy, základní organizace ČSOP, městské a obecní úřady a další neziskové organizace. Uklidí odpadky podél turistických cest a v okolí obcí, vyčistí koryta vodních toků a jejich břehy, odstraní černé skládky, apod. Na mnoha místech jsou tyto aktivity spojeny s dalšími kulturními akcemi – výstavami, soutěžemi, výsadbou zeleně nebo posezením u táborového ohně. Akce jsou otevřené veřejnosti.

Děkujeme všem dobrovolníkům, organizacím a sponzorům, kteří se do této kampaně zapojují!

Více informací naleznete na: www.csop.cz/uklidmesvet

Generálním partnerem této akce je Nadační fond Veolia Voda.

Ukliďme svět rovněž podporuje Ministerstvo životního prostředí ČR.