Děti pomohly vytvořit naučnou stezku!

Český svaz ochránců přírody vytvořil novou naučnou stezku, která návštěvníky provede Zahradami – částí Českého Brodu se zajímavou historií a krásnou přírodou. Na panelech stezky jsou použity kresby žáků místních škol.

Celkem je použito dvacet čtyři nejlepších kreseb ptáků, ryb a semen rostlin, které ve výtvarné soutěži vytvořili žáci dvou základních škol, gymnázia a ZUŠ v Českém Brodě.

Na naučnou stezku shlíží hláska – věž, která zůstala po tvrzi, která byla v 18. století kámen po kameni rozebrána. Stezka návštěvníky seznámí nejen s historií věže, ale i s jejími strašidelnými obyvateli. Soustavu rybníků v údolí pod věží obývá mnoho zajímavých druhů vodních ptáků. Kromě labutí a kachen je na rybnících možné zahlédnout třeba slípku zelenonohou nebo potápku roháče. A kdo neví, v které části rybníka je hledat nebo jak je poznat dostane jednoduchý návod. Při procházce okolo rybníků nelze bez povšimnutí minout mohutné cizokrajné zeravy. I o nich a dalších zajímavostech rostlinné říše je nová naučná stezka.

Projekt naučné stezky Zahrady realizovala základní organizace ČSOP Koniklec ve spolupráci s Městem Český Brod, Českobrodskou základní organizací ČSOP, Českým rybářským svazem – Územním svazem města Prahy, Regionem Pošembeří o.p.s., Středním odborným učilištěm Třeboň, místním Skautským střediskem a Spolkem sv. Simeona. „Spolupráce ČSOP s dalšími občanskými sdruženími, podnikateli i místní samosprávou na realizaci konkrétních projektů je pro práci naší organizace typická. Vybudování naučné stezky Zahrady není výjimkou“ říká Petr Stýblo, ředitel Kanceláře ČSOP.

Český svaz ochránců přírody zpřístupňuje zajímavé lokality veřejnosti ve spolupráci s generálním partnerem ČSOP, společností RWE Transgas Net v rámci projektu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“ Jeho cílem je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti.

Bližší informace:

Zuzana Sýkorová
Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP
tel.: 731 760 872
e-mail:

Hynek Jebavý
Základní organizace ČSOP Koniklec
tel.: 777 156 537
e-mail: