Dobrovolníci pomáhají na Chmelišti vážkám a žábám

V bývalé cihelně Chmeliště na Kutnohorsku, cenné přírodní lokalitě zachráněné Českým svazem ochránců přírody před zavezením, žije řada vzácných živočichů. Aby zde mohli žít i nadále, o to se snaží dobrovolníci z Pozemkového spolku Denemark. V sobotu 10. října se zde uskutečnila první podzimní brigáda, další je plánována na 24. říjen. Vyřezávají se náletové dřeviny, uklízejí odpadky a chystá se i vybudování několika nových tůní.

Tůně hned vedle suchých pahorků. Dvacet šest druhů vážek, sedm druhů obojživelníků, zastávka řady ptáků a k tomu masožravá rostlina bublinatka. To je opuštěná cihelna u vsi Chmeliště nedaleko Uhlířských Janovic. Dva pozemky v nejcennější severní části cihelny se podařilo před šesti lety vykoupit v rámci kampaně Místo pro přírodu. O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Denemark, který se svou činností snaží o zachování všech výše uvedených vzácných druhů. Většina z nich vyžaduje ke svému životu prosvětlené tůně, a proto je potřeba mimo jiné redukovat náletové dřeviny. A také občas tůně obnovit, neboť postupně zarůstají a zanášejí se.

Dobrovolníkům, kteří se v sobotu na Chmelišti sešli, se i přes nehojný počet podařilo udělat velký kus práce. Kromě odstraňování náletů na téměř polovině plochy a přípravy místa pro budoucí nové tůně pomohli lokalitě také úklidem nemalého množství odpadků, které se zde neustále objevují.

Další brigáda na Chmelišti je plánována na 24. října od cca 9 hodin (GPS 49.8997608N, 15.0590492E). Přijďte udělat radost sobě i přírodě a přidejte ruku k dílu.

Více informací o aktivitách Pozemkového spolku Denemark se dozvíte na http://denemark.jidol.cz, o kampani Místo pro přírodu a Cihelně Chmeliště na www.mistoproprirodu.cz. Záchranu dalších podobných lokalit můžete podpořit darem na konto Místa pro přírodu 9999922/0800.

Aktivity na Chmelišti se konají v rámci projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím pozemkových spolků“, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.