Domovy pro dravce a sovy na Břeclavsku

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) již řadu let pomáhá dravcům a sovám hnízdit v zemědělské krajině Břeclavska. Letos pečuje o 100 speciálních budek, které se staly domovem pro poštolky obecné, kalouse ušaté a puštíky obecné.  Projekt podpořily Lesy České republiky, s.p. v rámci Národního programu Ochrana biodiverzity, jehož jsou generálním partnerem.

 Bez pomoci člověka by v současné intenzivně zemědělsky využívané krajině Břeclavska nebyly schopny některé druhy ptáků přežívat ve větším množství. A to přesto, že zde mají dostatek potravy. Poštolky či kalousi a puštíci tu totiž nemají dostatek přirozených míst k hnízdění.  Sami si hnízda nebudují, využívají starých hnízd vran či strak na vysokých stromech. Těch je však na mnohých místech jižní Moravy nedostatek.

 Ochránci přírody ze základní organizace ČSOP v Břeclavi nabízejí ptákům alternativu v podobě velkých budek nejčastěji vyrobených z plastových kanystrů o objemu 40 litrů. Jsou lehké a vydrží, na rozdíl od dřevěných budek, mnohem déle. Jsou natřeny ochranným nátěrem a upraveny tak, aby vyhovovaly nárokům hnízdících druhů. S pomocí stromolezeckého vybavení se budky výšce 6-12 m 2-3x do roka kontrolují. Sleduje se nejen stav hnízdění, ale také to, zda se je budka správně připevněná a nehrozí jí spadnutí. Podle potřeby je nutné obnovovat ochranný nátěr a měnit znečištěnou výstelku, aby budka déle vydržela a dospělí ptáci i mláďata měli pro hnízdění vhodné podmínky. Když už stromy příliš zestárnou a prosychají, je nutné budky přemístit na vhodnější místo.  

 Výsledky předchozích let ukazují, že právě poštolky obecné a kalousi ušatí budky na Břeclavsku s oblibou obsazují. Dlouhodobá sledování dokládají, že se jedná o významnou pomoc, od roku 1989 v nich ochránci zaznamenali přes tři tisíce hnízdění. Vzhledem k počtům průměrně vyváděných mláďat výše uvedených druhů, se budky staly domovem více jak desítky tisíc mláďat. Neznamená to ale, že by se touto cestou mohli dravci a sovy přemnožit. Příštího roku se dožije jen průměrně 40 % mláďat. Je to dáno nejen přirozenými faktory jako je množství a kvalita potravy, klimatické vlivy či nemoci, ale také faktory způsobenými člověkem. Mnoho dravců a sov zahyne např. při srážce s automobily při hledání potravy v příkopech kolem silnic, další se stanou obětí jedů používaných proti hlodavcům či se upálí na sloupech vysokého napětí.

 Projekt Management budek pro dravce a sovy v zemědělské krajině Břeclavska je realizován v rámci národního programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s.p. a program je dále spolufinancován také Ministerstvem životního prostředí ČR.

Systematická spolupráce mezi Lesy ČR, s. p., a ČSOP na realizaci podobných projektů probíhá již 19 let.

Kontakt:

Petr Stýblo, ČSOP, 602 395 473,

Libor Opluštil, ZO ČSOP Břeclav, 724 578 678,

Foto z realizace projektu volně k použití naleznete zde: http://www.uschovna.cz/zasilka/NYYBJKFC763GHIZU-7GJ/EWU8JJPCM3