Drastická likvidace netopýrů v Dobřichovicích

V Dobřichovicích zasahovali členové ZO ČSOP Nyctalus u otřesného případu bezcitného nakládání s netopýry. Při zateplování paneláku byli objeveni za starým polystyrénovým obložením zimující netopýři. Více než 600 zvířat bylo naházeno do 3 kýblů, část dokonce v igelitové tašce, přikryto kusem eternitu a odloženo stranou. Zvířata, promíchaná živá i mrtvá, byla ponechána bez možnosti úniku v třiceticentimetrové vrstvě téměř bez přístupu vzduchu několik hodin, než místní obyvatelé přivolali pomoc.

Bilance je neradostná, ze 670 netopýrů bylo při zahájení záchranného zásahu živých jen 328. Živí netopýři byli přemístěni do náhradního zimoviště a na jaře budou vypuštěni do volné přírody.

V současnosti dochází v celé ČR k velkoplošnému zateplování panelových domů. Přestože z pohledu ochrany životního prostředí jde zajisté o pozitivní činnost, dochází při ní paradoxně i k velkým ztrátám na populacích ohrožených druhů živočichů. Nešetrně provedené zateplovací úpravy panelových domů se totiž mohou stát osudnou pastí pro netopýry, kteří zde hojně využívají úkryty zejména ve štěrbinách mezi panely či ve skulinách a dutinách pod střechami.

Netopýři patří v ČR mezi zákonem přísně chráněné živočichy, zařazeni jsou v kategorii silně a kriticky ohrožených druhů. Chráněni jsou rovněž evropskou legislativou  a vztahují se na ně i některé mezinárodní konvence o ochraně migrujících živočichů. Jak se ukazuje, v našich panelových sídlištích se zřejmě naučily zimovat severské populace těchto druhů, čímž problém jejich ohrožení nabývá mezinárodního rozsahu.

 Opatření zabraňující podobným případům jsou přitom velmi jednoduchá a provádějící firmy jsou povinny je respektovat. Zateplovací úpravy jsou navíc z části kryty ze zdrojů Fondu na ochranu životního prostředí a důsledné respektování norem ochrany přírody včetně šetrného zacházení s chráněnými živočichy je zde samozřejmým předpokladem.

Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) se hodlá případem dále zabývat, zejména proto, aby se podobným masakrům předcházelo. Proto také v letošním roce zahájila mezinárodní projekt, jehož cílem je mimo jiné zvýšit informovanost veřejnosti, firem i úřadů o této problematice, zmapovat výskyt netopýrů na sídlištích v celé ČR a zefektivnit jejich ochranu. Více informací o tomto projektu včetně kontaktů, kam je možno se v podobných případech obracet pro radu najdete na www.ceson.org.

Kontaktní osoby:

za ZO ČSOP Nyctalus, kteří byli na místě a zvířata zachraňovali: Anna Zieglerová, tel. 607 642 634

za ČESON: Petra Nová 605 870 323, Radek Lučan 728 984 767

Dagmar Zieglerová, Petra Nová