Elektřina opět málem zabíjela

Vzácného pacienta nyní opečovávají v záchranné stanici v Pavlově na Vysočině. Je jím luňák červený, kriticky ohrožený druh, jehož početnost v ČR je odhadována jen na 100 párů. Zcela vyčerpaného ptáka objevila paní v bažantnici, a jelikož o výskytu luňáků v této lokalitě věděla, neváhala a zavolala odborníkům. Na Vysočině ornitologové luňáky monitorují a v letošním roce zaznamenali pouze jediné hnízdění se 4mi potomky.

Pozdní telefonát o nálezu zraněného luňáka červeného přijatý centrálním dispečinkem roztočil kolotoč událostí. Přesto, že bylo již po 21 hodině večerní, hovor následně přijala i nejbližší záchranná stanice Pavlov, kde její pracovník neváhal a pro zvíře vyjel. Jaké bylo jeho překvapení, když na místě objevil opravdu letošní mládě luňáka červeného. Zvíře bylo naprosto vyčerpané, vážilo zhruba 600 gramů. Na křídle mělo již značně nekrotizovanou ránu prolezlou červy způsobenou zásahem elektrického proudu, což nasvědčovalo tomu, že ke svému zranění přišlo zhruba před 4mi dny a bez pomoci ho čekala dlouhá krutá smrt.

Stručnou zprávu podala záchranná stanice ještě týž večer na FB: „Je 30. července, 22:33 a právě skončila operace (amputace) křídla mladého luňáka červeného, z letos jediného známého hnízda na Vysočině. Na počátku měsíce mládě poprvé opustilo hnízdo a učilo se létat. Dnes víme, že létat už nebude. Teď si jen přejeme, aby vydržel do rána na živu. S přicházejícím deštěm začíná i příjem popálených jedinců na elektrických sloupech.“ O mnoho lépe už zněla zpráva z 1. srpna: „Situace s luňákem se naštěstí dále zlepšuje. Aktuálně mladý luňák jeví velký zájem o své okolí a bez problémů přijímá nabízenou potravu. Naší snahou bude co nejvíce mládě socializovat, abychom mu mohli pobyt na stanici zpříjemnit, jak jen to půjde.“

Přesto, že se luňák už nebude moci vrátit do přírody, může sloužit v expoziční části stanice k ekologické výchově a osvětě. Při té se lidé dozvídají o životě jednotlivých zvířecích druhů, ale i o nástrahách, které zvířatům člověk v krajině neustále předkládá.

Najdete-li vyčerpaného či jinak handicapovaného živočicha, kontaktujte záchrannou stanici (kontakty na www.zachranazvirat.cz), případně centrální dispečink záchranných stanic na telefonu 774 155 155.