Finanční podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků

Český svaz ochránců přírody vyhlásil výzvu na podávání pilotních a rozvojových projektů pozemkových spolků.

Pilotní projekty může podávat organizace, která ještě není akreditovaným pozemkovým spolkem.

Rozvojové projekty mohou podávat akreditované pozemkové spolky.

Rozvojový projekt mlže podat též organizace, která ještě není akreditovaným pozemkovým spolkem, avšak splňuje podmínky akreditace a nejpozději současně s projektem podá žádost o akreditaci.

Plné znění výzvy a přihláška projektů

Závazný formulář rozpočtu

Podrobné informace o pozemkových spolcích, jejich akreditaci a programu jejich podpory: https://pozemkovespolky.cz