Fondy EHP pomáhaly pozemkovým spolkům

V těchto dnech končí téměř rok a půl trvající projekt, podpořený z EHP fondů, jehož cílem bylo zvýšení profesionality pozemkových spolků v České republice.

Pozemkové spolky jsou neziskové organizace, které se snaží o ochranu našeho přírodního dědictví tím, že si cenné lokality od vlastníků dlouhodobě pronajímají nebo je přímo přebírají do svého vlastnictví. V současné době funguje takových spolků v České republice na šest desítek a starají se o více jak 3000 hektarů přírodně zajímavých pozemků.

Dlouhodobá péče o pozemky je po odborné stránce velmi náročná. Nejen, že je potřeba znát nároky různých vzácných druhů rostlin a živočichů a jim přizpůsobovat péči, ale také velké množství zákonů, stanovujících vlastníkům a uživatelům nemovitostí nejrůznější povinnosti. Ty se v posledních letech hodně změnily mimo jiné v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku.
Právě pomoci členům pozemkových spolků orientovat se ve všech těchto záludnostech péče o přírodně cenné pozemky měl projekt  „Posilování profesionality pozemkových spolků – cesta ke zdokonalení péče o přírodní dědictví se zapojením vlastníků půdy“, podpořený v období 1. dubna 2015 – 31. srpna 2016 grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. V rámci projektu byly podrobně prozkoumány nové možnosti péče o pozemky, které dává současný občanský zákoník – institut správcovství cizího majetku a nově definovaná věcná břemena – bylo uspořádáno setkání pozemkových spolků z celé republiky se sérií odborných přednášek i vzájemnou výměnou zkušeností, dále bylo zpracováno několik desítek metodických listů, věnujících se právním i odborným tématům, uskutečnila se výměna zkušeností s norskou partnerskou organizací Naturvernforbundet i Buskerud a byly řešeny i různé specifické problémy jednotlivých pozemkových spolků. Nositelem projektu byl Český svaz ochránců přírody, který již dvacet let hnutí pozemkových spolků v České republice zastřešuje.

Bližší informace o projektu i činnosti pozemkových spolků obecně najdete na webových stránkách http://pozemkovespolky.csop.cz.

http://www.fondnno.cz a http://www.eeagrants.cz