Herečka Květa Fialová podporuje záchranu bělokarpatského lesa Ščúrnica

V severní části Bílých Karpat, nedaleko Valašských Klobouk, se nalézá unikátní přes sto let starý jedlobukový les zvaný Ščúrnica, jeden z nejlépe zachovaných přírodě blízkých lesů v širokém okolí. Před osmi lety hrozilo jeho nejcennější části vykácení. Proto Český svaz ochránců přírody vyhlásil veřejnou sbírku a za podpory stovek dárců začal les postupně vykupovat.

V současné době již vlastní Český svaz ochránců přírody na Ščúrnici téměř 22 ha. Zatím poslední tři hektary se podařilo koupit právě v uplynulých týdnech. Velkou zásluhu na tom má jistě i předvánoční mediální podpora známé herečky Květy Fialové, která se stala patronkou této soukromé rezervace.

V této souvislosti Květa Fialová říká:  „Protože jsem kněžka z pohanských dob, kdy jsme se klaněly stromům, lesům a studánkám, děkuji lidem, že zachraňují  Ščúrnicu  a vracejí zpět do náruče přírody. Stromy jsou živé bytosti, když je objímám, tak mi vyprávějí nádherné příběhy.  Šumění stromů je ten nejkrásnější chorál, který člověk může slyšet…“ 

„Jsme moc rádi, že se nám podařilo získat tak významnou podporu“, dodává k tomu Miroslav Janík, předseda valašskoklobucké organizace Českého svazu ochránců přírody KOSENKA a hlavní organizátor záchrany Ščúrnice.

I Ščúrnica se, stejně jako celá příroda, pomalu probouzí. Přijďte se podívat! Jen prosíme, chovejte se zde tiše, ohleduplně a s pokorou před majestátem zázraku zvaného les. Chcete-li se na Ščúrnici osobně setkat i s její patronkou, paní Květou Fialovou, budete mít příležitost koncem dubna. O podrobnostech této chystané akce Vás budeme včas informovat.

Děkujeme všem, kdo na záchranu Ščúrnice jakkoliv přispěli a dále přispívají. Další části Ščúrnice na naši ochranu teprve čekají. Chcete-li také podpořit záchranu tohoto krásného kousku přírody, můžete přispět darem na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800 pod specifickým symbolem 103. Bližší informace naleznete na stránkách www.mistoproprirodu.cz a www.zachranles.cz.