Hle, co tu ještě dosud máme

Ochránci přírody ze spolku Denemark na Kutnohorsku dlouhodobě mapují dochované staré ovocné stromy v krajině, identifikují jejich odrůdy a snaží se je zachovat pro jejich vlastnosti dalším generacím. Podařilo se jim nalézt velmi vzácnou odrůdu třešně Vítovky Molitorovské.

Oblast Kutnohorska má dlouhou a slavnou ovocnářskou tradici. V dnešní době však již zdejší třešňovky, švestkové sady i sady ostatních druhů ovoce, původně náležející šlechtickým velkostatkům, stejně jako zapomenuté ovocné aleje podél polních cest, či sady vysázené v počátcích éry JZD, postupně zanikají, například zásluhou parcelace na bytovou výstavbu.  

Mapování dochovaných ovocných stromů je zde proto velmi užitečné. Staré ovocné odrůdy mohou mít specifické vlastnosti, které dnešním běžně prodávaným odrůdám chybí. Může to být odolnost pro místní klimatické podmínky nebo proti různým chorobám či škůdcům, ale i osobitá chuť jejich plodů.

 Již po několik let se zde proto místní ochránci přírody, členové spolku Denemark, snaží staré ovocné stromy zmapovat a zaevidovat podle metodiky Českého svazu ochránců přírody. Poloha každého stromu je stanovena pomocí přístroje GPS.  Nalezené stromy jsou pak sledovány od jara až do podzimu, aby byly známy termíny kvetení, dozrávání i konzumní zralosti ovoce a bylo možné srovnání s popisem pomologie jednotlivých odrůd. Plody se následně odebírají pro určení jejich odrůdy na odborných pomologických seminářích. Z vybraných stromů se odebírají rouby či očka, které se pak přenesou na stromy v genofondových sadech. Vlastnosti starých odrůd se takto uchovávají pro nové výsadby do krajiny. Díky této aktivitě se podařilo najít velmi vzácnou třešeň Vítovku Molitorovskou. Ta byla u nás vzácná již za první republiky. Je pro ni typické, že má velmi dlouhou stopku, kolem 7 cm a dozrává již v červnu.

  

Výše uvedené činnosti byly realizovány v rámci projektu Mapování ovocných dřevin na Kutnohorsku, který byl podpořen v národním programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s.p. Program je dále spolufinancován Ministerstvem životního prostředí ČR a Nadací Ivana Dejmala.