Hledáme staré hrušně!

Je tomu téměř sto let, co dva význační pomologové, František Suchý a Jan Říha, sepsali a vydali dnes již klasické knihy o českém a moravském ovoci. V těchto knihách je popsáno i 73 odrůd hrušní, které byly tehdy v našich zemích důležité nebo byly považovány za nadějné pro blízkou budoucnost. Česká krajina se od té doby změnila. Staré ovocné odrůdy dnes mizí téměř v nenávratnu. Kdo dnes ještě pozná Pstružku a kolik lidí ví, jak chutná Koporečka? Odborníci z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) sestavili dotazníkovou anketu a zkusí se lidí zeptat: „Jak se dnes daří tradičním českým a moravským hruškám u Vás?“

Před sto lety byly v naší krajině pouze vysokokmeny. Bujný růst byl považován za přednost a pěstování zákrsků bylo v plenkách. Ovocné stromy lemovaly mnoho cest a v úrodných krajích pokrývaly i značné rozlohy záhumenků, polních a lučních sadů. Často to byly jediné stromy, které v úrodných zemědělských krajinách zůstávaly. Přesto, že jich tehdy bylo o dost více než dnes, marně byste pod nimi hledali hromady hnijících plodů. Vše bylo pečlivě sklizeno a zužitkováno. Pestrý sortiment tehdejších hrušní nebyl náhodný. Některé odrůdy sloužily pro přímou konzumaci, jiné pro kompotování, sušení, pálení… Kdo si dnes pamatuje, že a z jakých odrůd hrušní se tehdy připravovala slavná delikatesa – pracharanda?

Dnes je ledacos jinak. Kolektivizace, intenzifikace, globalizace,… přinesly radikální změnu našeho venkova. Staré odrůdy hrušní upadly v zapomnění. Mnohé z nich zmizely navždy, některé snad ještě přežívají v podobě přestárlých stromů bývalých sadů. Ovoce se „vyrábí“ ve velkém v několika málo průmyslových odrůdách a k nám většinou dováží ze zahraničí. Český svaz ochránců přírody chce upozornit na hrušky jako na tradiční české ovoce a žádá veřejnost:  Pomozte najít a zachránit staré tradiční odrůdy našich hrušek! Jde přece o nenahraditelné dědictví po našich předcích. 

Pokud máte nějaké zkušenosti z tradičními hrušněmi, budeme rádi, pokud nám o nich napíšete. Veškeré podrobnosti, anketu, tabulku hrušní i obrázky jednotlivých druhů najdete v aktualitách na webových stránkách www.csop.cz .

Sestavení záchranného sortimentu hrušní je jedním z více než dvou set projektů ČSOP podpořených letos státním podnikem Lesy České republiky – generálním partnerem Národního programu Ochrana biodiverzity. Spolupráce mezi Lesy ČR a ČSOP letos probíhá již 14. rokem. Uskutečňuje se jak na poli praktické ochrany přírody, tak na poli ekologické výchovy. Spolupráce lesníků a ochranářů na konkrétních lokalitách a projektech se však datuje již od vzniku ČSOP v roce 1979.