I v září lze pomáhat přírodě!

Také na září připravil Český svaz ochránců přírody pro ty, kteří chtějí trochu svého času věnovat pomoci naší přírodě, několik zajímavých akcí.

Brigády patří tak nějak k létu. Řada lidí každoročně věnuje kousek prázdnin pomoci cenným přírodním lokalitám. Zejména louky se totiž bez pravidelné péče neobejdou, pokud chceme, aby byly stále plné květin a motýlů, je třeba je alespoň jednou za rok ve vhodném termínu posekat – s ohledem na hmyz nikoli naráz, ale po částech – a posekanou hmotu odklidit. Proto patří velký dík všem, kdo alespoň na pár dní vezmou do rukou kosy, hrábě, vidle, plachty a přijdou pomoci.

Ta možnost s koncem prázdnin nekončí. I na září jsou připraveny tři velké tradiční brigády, kam lze dorazit. Krom pomoci dobré věci jde vždy i o setkání s řadou zajímavých, stejně naladěných lidí a pro leckoho o poznání nových pozoruhodných míst:

Hned první zářijový víkend, 4. – 6. září, se koná na Jablunkovsku Goral camp. V případě velmi špatného počasí se termín posunuje o týden. Pořadatelem je ČSOP Cieszynianka, bližší informace poskytne Tomáš Krajča, , 733 384 944.

Od 9. do 13. září probíhá na Šumpersku Páté Štědrákovské hrabošení. Název nemá nic společného s dnes tak „oblíbenými“ hraboši, ale právě s hrabáním posečených luk. Akci pořádá ČSOP Arion, bližší informace poskytne Roman Kalous, , 604 654 499.

Do třetice – 12. – 13. září se uskuteční „Víkend pro přírodu“ v Němčanech nedaleko Slavkova u Brna, v evropsky významné lokalitě Volkramy. Akci pořádá ČSOP Hořepník, bližší informace Jaroslav Podhorný, , 776 799 288.

A pokud Vám ani jeden z termínů nevyhovuje či je to pro vás moc daleko, a přesto byste chtěli pomoci: Najděte si pozemkový spolek, který působí ve vašem okolí nebo v oblasti vašemu srdci blízké a nabídněte mu individuálně pomoc. Adresář pozemkových spolků naleznete na www.csop.cz/pozemkovespolky. A nebo sledujte facebookový profil Pozemkové spolky, kde se nabídky různých brigád (dobrovolnických i placených) na pomoc přírodě objevují průběžně po celý rok.

Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. Toto zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více jak šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Finančně podporuje hnutí pozemkových spolků Ministerstvo životního prostředí. Právě z grantu MŽP je zajišťována i organizace řady dobrovolnických akcí.