Inventura kosatců na Drahanské vrchovině

Ochránci přírody vyrazili provést inventuru silně ohrožených kosatců sibiřských na Drahanskou vrchovinu. Zjišťují – kolik nám jich zde ještě zbývá, co je ohrožuje a kde vyžadují naší pomoc. 

Kosatec sibiřský je rostlinou, která přirozeně roste na mokřadních loukách, má nádherné velké fialové květy. Bohužel zrovna mokřadní louky byly v minulých letech často odvodňovány a kosatcům tak ubylo mnoho míst pro život. Kosatce sibiřské potřebují navíc jen občasně sečenou louku a tak někdy doplácejí na přílišné intenzivní hospodaření. Někdy jim může paradoxně ublížit i podpora dotací na údržbu krajiny, které se použijí na pokosení dříve „zanedbaných“ luk. Dvojí posečení louky do roka a případné mulčování je může doslova „vymazat“ z dané lokality. Z těchto důvodů byl kosatec sibiřský vyhlášen jako zvláště chráněný druh a to v kategorii silně ohrožený. Legislativní ochranu těchto kosatců najdeme i u našich sousedů za hranicemi. Ukazuje se však, že i na některých místech určených k ochraně přírody nebyl uplatněný způsob péče pro kosatce vhodný a i zde jeho populace zeslábla.

Ochránci z místní organizace Českého svazu ochránců přírody Hořepník, již dříve při pořádaní floristického minikurzu zaznamenali výrazný úbytek kosatců na Drahanské vrchovině. Proto se rozhodli letos celou situaci kosatců podrobně zmapovat a pomoci tak zde zachránit co se ještě dá. Vyrazili do terénu právě nyní v červnu, kdy kosatce kvetou. Prošli všechna známá místa jejich výskytu, zdokumentovali jejich stav, možné ohrožující situace, zjistili početnost výskytu kosatců, jejich, vitalitu i plodnost. Zjištěné informace se předávají pracovníkům státní ochrany přírody.

Při mapování bylo navštíveno celkem 22 lokalit, na kterých bylo zjištěno 1413 trsů kosatců. Nejpočetnější výskyt je stále v lesích jihovýchodní části Drahanské vrchoviny, kde bylo nalezeno asi 1 000 trsů. V oblasti vrcholové části Drahanské vrchoviny byla objevena nejbohatší populace v mokřadu nad obcí Suchý která je tvořena 250 trsy. Bylo potvrzeno, že kosatcům nejvíce svědčí nepravidelná seč. Pravidelné kosení trsy oslabuje a v pravidelně kosených plochách je vhodné trsy kosatce vynechávat. Kosatec dokáže přežívat i v dlouhodobě neobhospodařovaných plochách.

Závěrem můžeme konstatovat, že i přes znatelný úbytek na řadě lokalit existuje na Drahanské vrchovině poměrně hojný výskyt kosatce sibiřského, překvapivě i v bohatých populacích mimo chráněná území.

Projekt na zmapování ubývajících kosatců sibiřských na Drahanské vrchovině byl podpořen v národním programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s.p., a program je dále spolufinancován Ministerstvem životního prostředí ČR a Nadací Ivana Dejmala.