Existuje řada odborných soutěží pro děti a mládež, z velké části je však takové soutěžení příliš „akademické“. Účastníci se sejdou v uzavřené místnosti, kde stráví celý čas plněním úkolů nebo vypracováním testů. Nakonec je tam čeká i samotné vyhlášení výsledků.

Jinak je tomu v případě tradičních přírodovědných soutěží Českého svazu ochránců přírody Zlatý list a Ekologická olympiáda. Jejich smyslem je naopak vylákat soutěžící děti a mládež ven do přírody a inspirovat je k různým aktivitám přímo v terénu. Ve vlastní soutěži je pak důraz kladen na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a rozvoj týmové spolupráce. Ve finále čeká ty nejlepší opět soustředění s odborníky přímo v přírodě, terénní úkoly, terénní soutěžní stezka.

„Vést děti a mládež k blízkému vztahu k přírodě je v dnešní době čím dál složitější. Proto jsme se letos rozhodli rozšířit náš program právě o podporu přírodovědných soutěží,“ sdělil Radek Benčík, jednatel společnosti NET4GAS, s. r. o., která se právě stala celostátním partnerem výše uvedených soutěží. V rámci generálního partnerství s Českým svazem ochránců přírody se tak více zaměřila na výchovu dětí a mládeže k vřelému a aktivnímu vztahu k přírodě.

„Každý, kdo se věnuje výchově či osvětě brzy přijde na to, že je třeba začít opravdu co nejdříve. Zaměřit se na podporu dětí a mládeže v této oblasti je tedy jen další, zcela logický krok našeho partnera,“ říká k podpoře koordinátor soutěží ČSOP Jaroslav Síbrt.

Přivést lidi „blíž přírodě“ se společnost NET4GAS snaží dlouhodobě podporou konkrétních projektů právě v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. O tom svědčí i stejnojmenný název programu NET4GAS Blíž přírodě, v rámci kterého rozvíjí strategii své firemní filantropie. Více o díky tomuto programu zpřístupněných přírodních lokalitách, které jsou vhodnými tipy na výlet po celé České republice, najdete na webových stránkách www.blizprirode.cz.

Bližší informace:

Jaroslav Síbrt
Kancelář ÚVR ČSOP
tel.: 775 724 545
email:

Milan Řepka
Tiskový mluvčí NET4GAS
tel.: 739 537 461
email: