Jak jsme mlokům pomohli zpříjemnit život

   Už jste někdy při procházkách lesem narazili na černožlutého obojživelníka vypadajícího jak zmenšená prehistorická obluda? Ano, mlok skvrnitý, u nás silně ohrožený druh, trávící většinu svého života skrytě ve vlhkých lesích. Jeho larvy se vyvíjí v lesních potůčcích a studánkách se studenou, částečně tekoucí a hlavně čistou vodu. Takových míst však u nás bohužel stále ubývá.

   Právě proto Český svaz ochránců přírody vybral deset mločích lokalit – sedm v České republice a tři na Slovensku – na kterých spolu s dalšími neziskovými organizacemi v letních měsících provedl práce, které pomohly ke zlepšení životního prostředí těchto obojživelníků. Z velké části se jednalo o čištění studánek a potoků, odkud dobrovolníci vysbírali velké množství odpadků a pročistili je od usazeného listí, bahna a větví. Vzniklo také několik jezírek, studánek, hrází a úkrytů, vhodných pro nerušený vývin mločích larev a zároveň sloužící jako úkryt pro dospělé jedince.

Základní organizace ČSOP Alces se postarala o dvě lokality, tou první je Krásná pod Lysou v Beskydech, kde byly vyčištěny a upraveny tišinky, vytvořeny kaskády zamezující splavování larev a vyvěšena informační cedulka. Na druhé v Minirezervaci obojživelníků v Palkovických hůrkách vznikly dvě ministudánky, odkud je svedena voda do potůčku, na kterém jsou vytvořena dvě kaskádovitá jezírka. ZO ČSOP Zvoneček vyčistil koryto potoku Dubná u Vraného nad Vltavou a vybudoval a opravil drobné kamenné hrázky a minitůňky pro mločí larvy. ZO ČSOP Sázava provedla prohloubení tůňky v prameništi potůčku v Čertově Brázdě. ZO ČSOP Kosenka na lokalitě Javorůvky obnovila staré lesní napajedlo a vznikla tak zastřešená tůňka s dlabaným korýtkem – ideální místo, kde se mohou mloci nerušeně schovat a lidé opodál nabrat vodu. ZO ČSOP Silvatica vyčistila koryta potůčků pod Brejlí, Štíhlice a potůčku pod osadou Bránov – Luh. Občanské sdružení Muzeum přírody Český ráj vyčistilo několik míst na potocích zanesených naplaveninami, vznikly tak nové tišinky. Ve Slovenské republice se o mločí lokality postaralo Bratislavské regionálne ochranárske zduženie – BROZ, působící v Devínských Karpatech. Na lokalitě Mokrý jarok došlo k vyčištění a prohloubení reprodukčního úseku pod studnou Nápojiská, na lokalitě Jezuitské lesy bylo u Bílé studny vyhloubeno jezírko a na lokalitě Králova hora bylo prohloubeno místo přirozeného prameniště.

Projekt Pomoc lokalitám mloka skvrnitého proběhl za finanční podpory společnosti Nestlé Česko s.r.o..

Bližší informace: Kateřina Adámková, Kancelář ÚVR ČSOP ( tel: 222 516 115 )