Akce základní organizace ČSOP Nyctalus s pracovním názvem „velké krmení netopýrů“ probíhala 2 týdny v Domě ochránců přírody v Praze, za vydatné účasti několika desítek dobrovolníků. Bylo třeba nakrmit skoro 400 zachráněných netopýrů, pocházejících většinou z kolonií, které přišly o své zimoviště, a pak je vypustit v místě nálezu. Záchranná akce takového rozsahu proběhla v ČR vůbec poprvé. Akce byla zakončena veřejným vypouštěním několika desítek pražských netopýrů 4 druhů ve Stromovce.

Všichni naši netopýři jsou stejně jako jejich úkryty chráněni zákonem. Při zničení úkrytu celé kolonie např. při zateplování paneláků nebo kácení starých stromů nastává problém. Nejúčinnější ochranou je prevence a trocha dobré vůle. Zjistit, kde netopýři sídlí, a pak jim zabránit technicky jednoduchým a nenákladným opatřením usídlit se v oblíbené dutince nebo škvíře. Netopýři pak vyhledají jiný úkryt. Takové řešení je třeba udělat s předstihem. Proto je důležité vědět, kde netopýři přebývají.

V těchto dnech se rozbíhá projekt rozsáhlého mapování výskytu netopýrů v panelových domech na sídlištích v celé ČR. Do projektu se může zapojit každý, laik i odborník. Pozorování netopýrů je možné se věnovat s dětským oddílem, při rodinné procházce nebo jen tak. Vlastní úkol je celkem nenáročný: v podvečer se projít intravilánem či podél okraje zvoleného panelového sídliště a v době soumraku zaznamenat zda a v jakém počtu (optimálně i odkud) zde vyletují netopýři. Nejčastěji se zde vyskytuje netopýr rezavý, n. večerní, n. pestrý a n. hvízdavý. Podrobnosti jsou na webových stránkách České společnosti pro ochranu netopýrů (www.ceson.org) a Českého svazu ochránců přírody (www.csop.cz).

Naši netopýři se živí hmyzem. V době, kdy hmyz nelétá, tj. od listopadu do března, netopýři zimují (hibernují) v jeskyních, štolách, dutých stromech, ale i ve sklepích a panelových domech. Netopýři se ze zimního spánku mohou probouzet a někteří jedinci se dokonce mohou i pářit. V době hibernace je jejich metabolismus snížen na 1/150 základního metabolismu; jakékoli probuzení je stojí mnoho energie. Na jaře se netopýři probouzejí z hibernace a přelétávají (od několika km k tisícům km) na místa, kde samice tradičně tvoří mateřské kolonie  v dutých stromech, posedech, chatách, panelových domech. Na konci jara a na začátku léta samice rodí 1-2 mláďata, koncem července je většina z mláďat schopná se sama o sebe postarat, mateřské kolonie se rozpadají a samice začínají hledat vhodné partnery k páření. Samci jsou touto dobou roztroušeni po širokém okolí buď samostatně nebo zakládají menší samčí kolonie. Podzim je dobou páření a následných přeletů na vhodná zimoviště

Někdy se stane, že netopýr probuzený ze zimního spánku zabloudí do bytu nebo kanceláře. V zimě to znamená takové zvíře předat nejbližší záchranné stanici. Odchytit ho můžete sami s použitím kožené rukavice nebo hadru, pak vložit do krabice s dýchacími otvory a předat pracovníkům stanice. Pokud nemáte chuť na netopýra sahat, přijdou vám ho odchytit.
V létě je nejlepší otevřít okno a umožnit netopýrovi, aby mohl sám vylétnout. Chvíli bude kroužit po místnosti, aby se zorientoval, a pak rychle opustí místnost oknem. Nemusíte mít žádnou obavu, že se vám zaplete do vlasů nebo bude sát krev, to všechno jsou jenom pověry.

Dagmar Zieglerová

www.nyctalus.cz