Jeden z největších ptačích rájů je přímo v Ostravě!

Ostrava 30. října 2012: Přímo v sousedství jedné z ostravských městských částí, v Ostravě–Heřmanicích, se nachází jedna z nejvýznamnějších ptačích lokalit v České republice. Dnes byla zpřístupněna veřejnosti novou naučnou stezkou a ptačí pozorovatelnou.

Soustava pěti rybníků spolu s přilehlými více než 100 ha rákosin (největší rákosiny ve Slezsku) je jedinečnou lokalitou i v mezinárodním měřítku. Je domovem nejméně 250 ptačích druhů, z nichž více jak dvacet patří k chráněným v celé Evropské unii. Díky třem z nich – ledňáčkovi říčnímu, bukáčkovi malému a slavíku modráčku středoevropskému – je Heřmanický rybník a jeho okolí i součástí jedné z jednačtyřiceti ptačích oblastí ČR. Vedle ptáků zde žije také mnoho druhů obojživelníků, z nichž nejvýznamnější je celoevropsky chráněný čolek velký.

Přírodní bohatství Heřmanického rybníka neuniklo pozornosti Českého svazu ochránců přírody, který se rozhodl zpřístupnit ho veřejnosti formou naučné stezky. Součástí stezky, začínající nedaleko autobusové zastávky „U Dvora“, je i odpočívadlo pro turisty a ptačí pozorovatelna. Lokalitu zpřístupnila veřejnosti základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Onyx díky finanční podpoře generálního partnera ČSOP, společnosti NET4GAS, a Moravskoslezského kraje.

 „Naučná stezka seznamuje návštěvníky nejen s přírodními hodnotami Heřmanického rybníka, ale poukazuje i na pozoruhodnou historii tohoto místa. Vždyť kulisu rybníka tvoří nepřehlédnutelná halda, pozůstatek po těžbě Heřmanického dolu, která je jednou z mála hořících hald v okolí Ostravy. A na hladině rybníka se pak nachází další unikát – okolo sedmdesáti rybářských posedů navozujících atmosféru východní Asie.“ upozorňuje Roman Barták, předseda ČSOP Onyx.

„Ostrava je stále veřejností vnímána jako průmyslové město. O tom, že jsou zde i velice zajímavé lokality, svědčí fakt, že Heřmanický rybník je již třetí naučnou stezkou, která je v její těsné blízkosti v rámci našeho programu Blíž přírodě realizována. Jsem velice rád, že můžeme napomoci objevování tohoto skrytého bohatství Ostravska. Vždyť právě ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti je cílem tohoto našeho programu,“ doplňuje Radek Benčík, jednatel společnosti NET4GAS.

Bližší informace:

Jan Moravec
Kancelář ÚVR ČSOP
tel.: 222 516 115
e-mail:                          

Roman Barták
ZO ČSOP Onyx
tel.:  724 104 976
e-mail:

Milan Řepka
Tiskový mluvčí NET4GAS
tel.: 739 537 461
email: